Odlomak

Definicija hipotekarnog tržišta. Segment tržišta kapitala na kojem se trguje
dugoročnim hipotekarnim kreditima i hartijama od vrednosti koje se emituju
na bazi hipoteke.
HT podstiče razvoj finansijskog i privrednog sektora direktnim i indirektnim
putem. Direktno, stimulisanjem građevinske industrije, a indirektno, jer
nekretnine predstavljaju zalog za kredite potrebne za pokretanje
investicionih projekata u privredi.
Nosioci ponude kapitala na HT su depozitne fin. institucije (hipotekarne
banke, komercijalne banke, štedionice) i nedepozitne fin. institucije
(osiguravajuća društva, penzijski fondovi …).
Ovi učesnici na HT-u teže da ostvare dva osnovna cilja, imajući u vidu
činjenicu da je reč o dugoročnim plasmanima sredstava, a to su: sigurnost
plasmana i disperzija rizika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Finansijska trzista -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari