Odlomak

1. UVOD
Ne postoji precizna definicija inovacija i inovativnosti. Inovacija se može definisati kao skup aktivnosti koje preduzeće preduzima, koje predstavljaju izvor za nove proizvode, ili proizvodne procese. Razvoj preduzeća se uglavnom vezuje za postojanje inovacija. Inovacija je komercijalizacija nove ideje, odnosno njeno prevođenje u konkretan proizvod, proces, ili uslugu.
Savremeno poslovno okruženje karakteriše visoka turbulentnost, neizvesnost i rizik i, da bi preduzeće opstalo u takvom okruženju, neophodno je da neprestano ulaže u istraživanje i razvoj i inovativne aktivnosti. Preduzeća nastoje da kombinuju svoje postojeće resurse i sposobnosti i da ih iskoriste na novi, najbolji mogući način. Iz tih njihovih aktivnosti upravo proizilazi inovativnost i rađaju se inovativne organizacije. Inovacije su nešto što se vezuje za pojam preduzetnika koji nastoji da uvek uočava promene, reaguje na njih i prihvata visok nivo rizika i koristi to kao mogućnost u svom poslovanju. Ali, i pored toga, velike kompanije su upravo te koje imaju mogućnost i neophodna finansijska sredstva da sprovode inovacije.

2. POJAM INOVACIJE I INOVATIVNOG PROCESA
Postoje brojne definicije pojma inovacije u savremenoj teoriji i praksi. Ranije su se inovacije posmatrale kao stvaranje novih ideja, pristupa, kao individualni i spontani proces kreativnosti. Danas, kada su se okolnosti poslovanja znatno promenile i nametnule potrebu fleksibilnosti i adaptibilnosti stalnim promenama na tržištu izrazite konkurencije, prirodno se nametnula neophodnost preciznijeg definisanja pojma inovacije.
Jednu od najprihvatljivijih definicija je dao Draker (Drucker), koji smatra da “inovacija predstavlja radnju, koja obdaruje resurse novim kapacitetima za stvaranje bogatstva. Ne postoji takva stvar u svetu kao što je resurs, sve dok ne nađe upotrebnu vrednost nečega u prirodi i to nešto ne obdari ekonomskom vrednošću”. Dalje, ovaj autor tvrdi da “inovacija predstavlja i sve ono što donosi promene u potencijalu proizvođenja bogatstva kod već postojećih resursa

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 29 stranica
  • Menadžment inovacija -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Šabac,  Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šabcu  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese