Odlomak

INSTRUMENTI PLATNOG PROMETA
I DEO

Platni promet obuhvata sva palćanja koja se vrše između pravnih i fizičkih lica. Pod PP-om se podrazumevaju sva plaćanja izražena u novcu, bez obzira ko ih vrši, na koji način i u koju svrhu.

Plaćanje se definiše kao prenos novčanih sredstava sa jednog, fizičkog ili pravnog lica na drugo da bi se izvršila likvidacija privrednog ili drugog matreijalno-pravnog odnosa.
U vršenju platnog prometa neophodne su dve strane, jedna koja vrši plaćanje – platioc i druga koja prima – primaoc.
Isplatioc i primaoc mogu sami između sebe vršiti plaćanja, ali između njih može stajati i posrednik. Posrednici u plaćanju mogu biti:

 • Banke
 • Pošte
 • Poštanske štedionice
 • Klirinške ustanove
 • Biroi za obračune
 • Žiro centrale

Osnovni uzroci plaćanja su:

1. plaćanja za robu i usluge,
2. plaćanja po osnovu nastanka kreditnog i finansijskog odnosa.

Podela PP sa gledišta mesta gde se nalaze lica koja u njemu učestvuju: unutrašnji i međenarodni. Pod unutrašnjim PP-om (UPP) podrazumevaju se sva gotovinska i bezgotovinska plaćanja izvršena između pravnih lica, odnosno pravnih i fizičkih lica novcem te zemlje. UPP u širem smislu – obuhvata sva plaćanja unutar jedne zemlje bez obzira na to da li se ona obalvljaju posredstvom odgovarajuće institucije ili ne.

UPP u užem smislu – samo određeni deo ukupnih plaćanja unutar jedne zemlje , i to onaj u kojem učestvuju pravna lica, ostvarujući uzajamna plaćanja posredstvom posebnih ustanova.
Društveno organizovan PP obuhvata:

 • Prijem naloga za plaćanje računa
 • Kontrolu ispravnosti naloga za plaćanje
 • Izvršavanje naloga za plaćanje
 • Obaveštavanje učesnika u PP-u o izvršenom plaćanju

Osnova funkcionisanja PP je dobra organizacija, uz istovremeno poštovanje principa efikasnosti i ekonomičnosti. Prednosti PP:

1) omogućava normalan proces reprodukcije,
2) povećava privredne aktivnosti
3) doprinosi stvaranju optimalnog broja obrta novčanih sredstava
4) povećava likvidnost privrede
5) doprinosi smanjenju obima korišćenja kredita

Učesnici u procesu plaćanja moraju ispunjavati određene zahteve organizacije PP u pogledu:

 • Dosledne primene zakonskih propisa kojima se reguliše sistem i oblici plaćanja
 • Doslednog sprovođenja određenih propisa koji se oslanjaju na momenat izvršenja plaćanja
 • Pravilnog izbora odluka, načina i instrumenata plaćanja
 • Pravilnim ispostavljanjem nlaoga PP …

Cilj PP je brzo i efikasno izmirivanje dužničko-poverilačkih obaveza uz racionalno korišćenje raspoložine novčane mase.
Metode regulisanja monetarne stabilnosti:

I. Kada se na monetarno stanje deluje putem obaveznih rezervi koje poslovne banke drže kod centralne banke
II. Operacije centralne banke na otvorenom tržištu

Značaj platnih sistema mnaifestuje se kroz njihovu izuzetno važnu ulogu u svakoj tržišnoj privredi – kao vitalna komponenta finansijske infrastrukture privrede, – kao sredstvo unapređivanja njene efikasnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari