Odlomak

Uvod u internet marketing
Internet marketing uopšteno predstavlja korišcenje pretraživanja i prezentovanja na Internetu u cilju sticanja profita. Prezentovanje na internetu predstavlja reklamu koja ima bitne razlike u svim segmentima reklamiranja u odnosu na standardno reklamiranje.
Internet je stvorio virtualno i globalno tržište oslobodeno granica vremena i prostora. Doprineo je i promeni forme marketinga, od tradicionalnog (masovnog) sa “prosecnim potrošacem” i njemu prilagodenim instrumentima marketinga u marketing miks, u pravcu individualiziranog, prilagodenog (customized), ciljnog (one to one) marketinga. Nova forma marketinga usmerena je na individualiziranog internet potrošaca putem neposredne interakcije.. Umesto masovnog marketinga na internetu nastaje marketing mase individua, a oglašavanje se transformiše u izbor informacija.
Novo podrucje marketinga sa istom suštinom su pojmovi online marketing, internet marketing, marketing na internetu. Najcešce se definiše kao zadovoljenje potreba i zahteva potrošaca za informacijama, proizvodima ili uslugama, uz adekvatnu finansijsku nadoknadu. Pretpostavka uspešne primene online marketinga je znanje o osnovama sistema i procesa marketinga ili cesto sad vec nazvanog tradicionalnog marketinga. To podrazumeva znanja iz podrucja marketing istraživanja, planiranja i razvoja proizvoda, distribucije i promocije kao aktivnosti marketinga i o instrumentima marketinga. Dakle, principi i metodi online marketinga poticu od tradicionalnog marketinga a osnovna razlika rezultira u interaktivnosti. Naime, subjekti na strani potrošnje i ponude realizuju dvosmerno komuniciranje. Prodavac bilo kada i bilo gde može da stigne do potrošaca: na radnom mestu, kod kuce i sl, kao što i potrošac ima daleko vece mogucnosti za kontaktiranje prodavca.
Strategije internet marketinga

Koriscenje mogucnosti Interneta u razvijanju koncepta marketinga (popularno nazivan Internet Marketing) nije nista drugo nego prihvatanje specificnosti koje donosi online pristup za razliku od tzv. off-line ili tradicionalnog pristupa. Zato pod pojmom Internet marketinga podrazumevamo tzv. online marketing koji se odnosi na sprovodjenje marketing zamisli koriscenjem javne medjunarodne kompjuterske internet mreze
Poslovni ljudi i biznismeni svoj nastup na Internetu moraju pažljivo planirati u vidu velikog broja razlicitih davalaca informacija koji su prisutni. Potrebno je obratiti pažnju na intenzitet saobracaja posetilaca, kvalitet i kompatilnost sa ostalim sadržajima na lokaciji internet reklame, dostupnost te lokacije i velicinu i strukturu odredenog tržišnog podrucja.

Prisustvo na internetu u vidu savremenijeg oglasavanja i na novom mediju se primenjuje u cilju da se podstaknu posetioci koji surfuju Internetom da obrate pažnju na reklamu i da na osnovu te reklame putem e-mail pošte, telefonom ili nekim drugim vidom komunikacije stupe u kontakt sa kompanijom.
Transakcije u Interaktivnoj komunikaciji dopustaju obavljanje razlicitih aktivnosti kao sto su dijalog, prikupljanje informacija, sirenje obavestenja o proizvodima, resavanje odredjenih trzisnih problema i prikupljanje kvalifikovanih adresa kupaca i proizvodjaca. Konacno, u interaktivnoj komunikaciji je moguce i zakljuciti prodaju sto je cilj svih uspesnih konpanija.
Internet je medij marketinga koji funkcioniše uz najniže i najvece iskorišcenje troškova. Poruke su dostupne na svakoj tacki zemljine kugle uz mogucnost uspostavlljanja i održavanja licnih kontakata sa trenutnim i potencijalnim potrošacima.
Stoga fenomen Interneta sa stanovista njegove primene u okvirima sopstvenog marketing koncepta svake organizacije treba posmatrati pre kao revoluciju u komunikacionom nego u tehnoloskom kontekstu.Iz svega prethodnog proizilazi definicija Internet marketinga :
Internet marketing se može predstaviti kao proces planiranja i izvršavanja koncepcije, cena, promocije, distribucije ideja, robe i usluga, pod uslovom prilagodenja komunikacionim aspektima Interneta, u cilju stvaranja razmene koja zadovoljava ciljeve firme.
Akcenat se mora postaviti na cinjenicu da se odredeni broj nematerijalnih roba, usluga i ideja može distrubuirati putem Interneta, dok se distribucija materijalnih roba organizuje klasicnim sistemima upravljanja transportnim lancima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese