Odlomak

Uvod

Predmet proučavanja ovog seminarskog rada jeste internet pravo, razvoj internet prava kroz historiju, općenito razvoj interneta, zaštita podataka i privatne svojine na internetu kao i internet autorskih prava.

Na samom početku potrebno je definisati sam pojam internet prava, elektronske pošte, te naravno detaljno opisati razvoj, što predstavlja i glavnu tematiku ovog rada, odnosno definisati norme kojima je uslovljen rad i upotreba cjelokupnog sistema i mehanizama elektronske pošte i internet prava u svrhu zadovoljenja korisnika.

Cilj istraživanja i svrha ovog seminarskog rada jeste upoznavanje svih korisnika elektronske pošte sa normama i zakonima po kojima ona posluje, a sve to, kao što je ranije navedeno, u svrhu zadovoljenja njihovih potreba i zahtjeva.

Internet je globalna kibernetska informaciona mreža u kojoj učestvuju mnogi subjekti kao korisnici različitih informacija. U tom globalnom virtuelnom interaktivnom komunikacijskom prostoru, razmenjuju se različite informacije pa se postavljaja pitanje bezjbednosti i integriteta tih podataka, autentičnost, odnosno identitet korisnika, kao i potvrda prijema i slanja podataka.

 

 

 

Nastanak i razvoj Interneta

Nakon pojave prvih kompjutera, utvrdeno je da je broj informacija koje nudi jedan računar, bez obzira na njegove mogućnosti nedovoljan, pa je bilo očigledno da je potrebno omogućiti komunikaciju izmedu različitih računara. Krajem šezdesetih godina američka vojska razvija mrežu ARPANET za svoje potrebe. Da bi se zaštitilo od ratnih udara, mreža je bila decentralizovana, kako bi se spriječio njen ispad u slučaju pada jednog računara u toj mreži. Vremenom je vojska dopustila univerzitetskim institucijama pristup, a sa pojeftinjenjem dovoljno jake opreme mreža se omasovila, povezavši se sa svim ostalim mrežama, dobivši ime Internet.

Danas se došlo do situacije da se na mreže sve manje gleda kao na skup povezanih različitih mreža, a sve više na jednu jedinstvenu mrežu. Internet danas omogućava pristup do informacija svih vrsta, u raznim formama, tekstualnim, grafičkim, zvučnim i animiranim, dostup do ogromne baze programa, i često daje odgovor na pitanje koji se inače traži godinama za svega nekoliko minuta.

Nedostaci Interneta su sve vece zagušenje potrebnim i nepotrebnim informacijama, koje sve više okupiraju slobodno vrijeme korisnika, baš kao što je televizija prije četrdeset godina potpuno promijenila čovjekov život učinivši da joj dnevno posveti bar 2-3 sata.
Internet se često kritikuje da su informacije sa njega ponekad netačne ili društveno neprihvatljive, ali to je karakteristika svih komunikacionih medija, počev od knjiga nadalje.

Internet svojim korisnicima nudi veliki broj usluga – servisa. Najčešće korišteni servisi su: e- mail, World Wide Web (WWW), FTP, Newsgroups, Chat, servisi za pretraživanje.

Svaki korisnik na Internetu ima svoje jedinstveno korisničko ime (user name), korisničku adresu i lozinku (password).Da bi se Internet mogao pouzdano koristiti, neophodno je sprovesti određene mjere zaštite.

Najpoznatije usluge za na Internetu su:

  • World Wide Web – koristi HTTP za prijenos web stranica napisanih u HTML-u – to je noviji servis, ali i najbrže rastući
  • razgovor ili čavrljanje (chat) – koji može biti komunikacija glasom (oba računala trebaju imati zvučne kartice, mikrofone i zvučnike/slušalice) ili pismena komunikacija – primjeri su IRC, ICQ i u zadnje vrijeme sve popularniji Skype
  • elektronička pošta – koristi POP, SMTP i druge protokole, jedna od prvih usluga na Internetu
  • prijenos datoteka – uz standardni FTP danas se sve više koristi peer to peer protokoli
  • Usenet – mreža namjenjena razmjeni poruka u interesnim grupama

Ignorantia iuris nocet ili u prijevodu sa latinskog: nepoznavanje prava škodi, jedno je od temeljnih pravnih načela. Ograničenje prava građana i nametanje tereta dozvoljeno je samo na temelju zakona. Svaki akt javne vlasti mora biti utemeljen na zakonu i u skladu sa odredbama zakona.
Međutim, sve pravne norme nisu sadržane samo u zakonima. Podzakonski pravni propisi detaljnije uređuju postupke i obveze državnih tjela i građana na temelju zakonskih odredbi.Tako primjerice, ministarstva donose pravilnike za provedbu pojedinih zakona.
Internet se tokom vremena razvio u najveću i najvažniju računalnu mrežu na svijetu. Danas je velikom broju ljudi život nezamisliv bez Interneta. Prvotna ideja vodilja je bila napraviti mreža koja ce nastaviti funkcionirati kada je neki dio mreže oštecen. Mreža se stvara na način da uvijek postoje alternativni putovi od početne do završne tačke, te da paketi mogu samostalno tražiti put. Budući da se paketi šalju neovisno, mogu doći različitim putovima do krajnje tačke. Čak je moguče ponovno poslati pakete ako se zagube.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari