Odlomak

Sa razvojem Internet globalne računarske mreže, kao i sa pojavom novih aplikacija i servisa broj korisnika se stalno povećava. Uporedo sa porastom popularnosti Interneta i porastom broja korisnika raste i potreba za javnim IP (Internet Protocol) adresama, koje su ustvari numeričke oznake koje se dodeljuju uređajima koji učestvuju u računarskoj mreži, kako bi se omogućila komunikacija između ostalih uređaja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari