Odlomak

Pojam i definisanje investicija

Investicije predstavljaju neophodan uslov za ostvarenje progresa i realizaciju stalnog nastojanja coveka da ovlada prirodnim silama i iskoristi ih za što efikasnije zadovoljenje svojih potreba. Bez investicija nema tehnološkog progresa a ni napretka u celini.

Investicije, odnosno investiranje, predstavlja deo globalnog problema razvoja kao kontinuelnog procesa kojim svako društvo i svako preduzece osigurava svoje buduce efikasno poslovanje. Ivestiranje dolazi kao završni cin celokupnog procesa, kojim se realizuju planirani razvojni ciljevi a time i celokupan razvoj. Svaka organizacija je prinuñena da investira, jer investiranje predstavlja jedini nacin realizacije ciljeva razvoja. Investicije su stoga neophodnost jer je dalji razvoj svakog preduzeca vezan za dobro planiranje i efikasnu realizaciju investicija.

Postoji veliki broj razlicitih definicija pojma investicija i investiranja, mada ne postoji opšta saglasnost oko definicije investicija, ali se vecinom autori slažu da investicije tj. investiranje predstavlja podnošenje žrtava, odricanje od potrošnje u sadašnjosti, da bi se dobile odreñene koristi u buducnosti.

P. Masse daje jednu opštu definiciju: “Investiranje predstavlja razmenu neposrednog i izvesnog zadovoljenja od koga se odustaje, za nadu koju covek dobija i koja se zasniva na investiranom dobru.”

H. Peumans daje sledecu definiciju: “Investiranje se sastoji u nabavci realnih dobara, a to ce reci u placenju jedne sadašnje cene sa ciljem da se u buducnosti raspolaže izvesnim prihodima. To je dakle razmena neceg izvesnog za niz nada rasporeñenih u vremenu.”

Žrtve koje se podnose u sadašnjosti i koristi, odnosno prihodi, koji se ocekuju u buducnosti predstavljaju jednu od osnovnih karakteristika investicija i procesa investiranja. Ova karakteristika oznacava investiranje kao vremensku sponu izmeñu sadašnjosti i buducnosti. Jedna od najznacajnijih karakteristika investiranja je vreme u kome se odvija ovaj proces. Veoma znacajna karakteristika procesa investiranja je i neizvesnost. Efekti koji se ocekuju u buducnosti su neizvesni, jer je i sama buducnosti neizvesna. Što je duže vreme investiranja, odnosno što se ide dalje u buducnosti u ocekivanju efekata – to je neizvesnost sve veca.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari