Odlomak

Uvod

Investicija je pojam nekoliko povezanih značenja u ekonomiji i financijama. U najširem smislu riječi, investicija je akumulacija u sadašnjosti s nadom dobitka u budućnosti. Investicijom se može označiti bilo kakvo ulaganje, primarno novčanih sredstava, radi stjecanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Pri tome se može ulagati u financijske oblike imovine i s njima izjednačene investicije ili pak u realne oblike imovine koji omogućavaju ostvarivanje ekonomskih koristi odnosno profita kroz određene produktivneposlovneaktivnosti.

Investicije su uslov egzistencije, rasta i razvoja preduzeća, ostvarenja njegove misije, poboljšanja i održavanja konkurentske prednosti putem prilagođavanja internih sposobnosti eksternimpromenama.

Znači, investicije čine podnošenje žrtve ili odricanje od potrošnje u sadašnjosti, da bi se povećala konkurentnost u budućnosti. Investicije su razmena nečeg izvesnog za niz nada u vremenu, tj. razmena današnjeg zadovoljenja potrebe za očekivanje njenog zadovoljenja u budućnosti.

Osnovni nosioci investicija su preduzetnici i preduzeća. Takođe i država se javlja kao nosilac investicione aktivnosti (izgradnja infrastrukture, odnosno objekata od opšteg značaja). U okviru jednog modela ne možemo obuhvatiti uticaj svih faktora (varijabli) koje utiču na investicije. Npr. na investicije utiče tehnički progres, promena u broju stanovništva, inflacija, politička stabilnost, očekivanja u budućnosti, kamata i sl. S obzirom na veliki broj faktora koji utiču na investicije postoje i razliite teorije koje daju značaj pojedinim faktorima kao što su: Kejnzijanske teorije investicija; Teorija akceleratora; Model prilagođavanja troškova; Q teorija Dejmsa Tobina; Model zasnovan na kreditnom racionalisanju itd.
Investiranje predstvalja osnovu celokupne aktivnosti razvoja preduzeća. Pri realizaciji razvojnih ciljeva svako preduzeće je primorano da investira. Ono ulaže sopstvena ili pozajmljena sredstva i time odlaže moguću potrošnju u sadašnjosti, da bi sebi obezbedilo novu potrošnju i nova ulaganja u budućnosti. Stoga karakter i obim investicione aktivnosti preduzeća predstavljaju uslov njegove egzistencije, rasta i razvoja.
 

 

 

POJAM I DEFINISANJE INVESTICIJA

Pod investicijama se obično podrazumeva ulaganja u poslovna sredstva preduzeća u cilju proširenja i unapredjenja materijalne osnove rada. Dugo su pod investicijama smatrana samo ulaganja u osnovna sredstva preduzeća. Doduše, i danas se mogu čuti takva mišljenja. Medjutim, kako se poslovna aktivnost ne može odvijati bez učešća obrtnih sredstava, to su i ona postala predmet investiranja. Pri tome, pod investicijama u obrtna sredstva podrazumeva se ulaganje u trajna obrtna sredstva preduzeća.

U osnovi, investiranje ima za cilj:

 •        povećanje obima poslovanja,
 •       poboljšanje kvaliteta učinka,
 •       porast produktivnosti rada,
 •       smanjenje troškova po jedinici učinka,
 •       povoljniji poslovni rezultat.

Pored toga kao motivi investiranja najčešće se ističu:

 •       porast zaposlenosti,
 •       iskorišćavanje prirodnog bogatstva,
 •       razvoj pojedinih privrednih i neprivrednih oblasti,
 •       razvoj pojedinih područja i regiona,
 •       uskladjivanje trgovinskog i platnog bilansa itd.

Pod investicijama u poslovna sredstva preduzeća podrazumeva se:

 •       zamena dotrajalih osnovnih sredstava,
 •       nabavka (izgradnja) novih osnovnih sredstava,
 •       ulaganja u osvajanje novih proizvoda,
 •       nabavka patenata i licenci,
 •       ulaganja u kadrove,
 •       ulaganja u trajna obrtna sredstva i drugo.

Funkcije investicija su mnogobrojne. U prvom redu, investiranjem treba da se obezbedi održavanje društvene proizvodnje na istom, tj. nepromenljivom obimu. Drugim rečima, radi se o obezbedjenju proste reprodukcije. Druga funkcija investicija od značaja za privredni razvoj ogleda se u stvaranju uslova za proširenu reprodukciju. Ova funkcija je od posebne važnosti sa aspekta povećanja zaposlenosti, životnog standarda, te ubrzanog razvoja
proizvodnih snaga.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Jedan komentar na “Investicije – Pojam i vrste”

mikica94bg says:

Odlicna pomoc za pisanje mog seminarskog !

Komentari

Click to access the login or register cheese