studenti
Mesto za uspešne studente

Istorija I deo

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Da bi se odredio naziv predmeta ‘’Istorija pravnih institucija’’ prvo mora da se odredi pojam institucije, a zatim I pojam pravne institucije.
Institucija na latinskom znači ustanova – nešto što je trajno ustanovljeno, pa se zato te dve reči koriste kao sinonimi. I u srpskom jeziku pod institucijom se podrzumeva ustanova, zavod ili udruženje.
Institucije su veštačke, a ne prirodne tvorevine, jer su ih ljudi izumeli. Pojam institucije ima 4 osnovna značenja: 1. Institucija kao organizacija čija je delatnost od nekog opšteg interesa, 2. Institucija kao pravno uređen oblik odnosa među subjektima, 3. Institucija kao sinonim za formalnu organizaciju,
4. Institucija kao specifičan način odvijanja I povezivanja društvenih interakcija koji se ustalio.
Postoje različite podele institucija. Mogu da se dele prema društvenim odnosima koje uređuju. U pravnoj nauci govori se o pravnim, političkim I ustavnim institucijama.
Pravna institucija podrazumeva skup svih pravnih normi koje se odnose na jedan društveni odnos ili grupu istih od-nosa, kao što su npr. brak, državljanstvo, ugovor itd. U savremenoj pravnoj nauci I pravni institute se takođe definiše kao skup svih opštih pravnih normi koje uređuju jedan društveni odnos ili više srodnih odnosa. Iz ovih definicija proiz-ilazi da se izrazi institucija, institut I ustanova uglavnom koriste kao sinonimi.
Političke institucije su vezane za državu, I tu spadaju oblici I elementi državne organizacije. One ukazuju na koji način je organizovana državna vlast u jednoj državi, a parlament, vladar, senat su oblici u kojima se ostvaruju zakonodavna, izvršna I sudska funkcija.
Ustavne institucije su one čiji je predmet uređivanje ustavnih akata, odnosno one koje uređuju ustavnu materiju u for-malnom ili materijalnom smislu.
Pravne institucije mogu da se podele I prema kriterijumu njihove unutrašnje strukture na proste I složene, zatim na osnovu broja lica na koje se one odnose, a to su individualne I kolektivne, onda prema obimu na šire I uže, niže I više, I prema kriterijumu pravnog akta koji ih ustanovljava na ustavne I zakonske.
Brojne pravne ustanove sadrže unutrašnja I spoljašnja obeležja. Unutrašnja predstavljaju pravila kako se zasniva od-ređen pravni status.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.