Odlomak

 

Pojam Balaced Scorecard uveden je 1992. godine od strane Robert D. Kaplana i Davida P. Nortona u časopisu Harvard Business Review. Njihova knjiga “The Balaced Scorecard (Harvard Business School Press, 1996. god) postala je poslovni moto i suštinski koncept poslovanja mnogih uspešnih kompanija širom sveta.
Balansna karta rezultata je poslednjih godina najviše afirmisan procesni model za iskazivanje, kontrolu i usmeravanje poslovnih performansi preduzeća.
Balaced Scorecard je svrsatanu najnovije procesne modele upravljanjem preduzećem, koji je prvetsveno orjentisan na interne procese u preduzeću. Međutim, zbog uvazavanja interesa stejkholdera, on je ujedno i model orjentisan na stejkholdere.
Ključne ideje BS su:
• isključivo finansijski pokazatelji poslovanja nisu dovoljni za upravljanje složenom organizaciojom u složenim uslovima,
• uravnoteženi pogled na oranizacijske performanse mora uključiti bar četiri područa: finansije, kupce, interne poslovne procese i učenje i razvoj zaposlenih,
• BS osigurava sprovođenje strategije u život, mobilizuje sve raspložive resurse sa njeno ostvarivanje, te učenje i povratnu vezu.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari