Odlomak

UVOD

“Naivno gledanje na nauku suprostavlja   se svakom mišljenju o nauci koje dolazi izvan nauke. Neko može da se bavi naukom a da se nikada ne pita šta je nauka, koja je njena struktura, po čemu se ona razlikuje od drugih oblika saznajnog i duhovnog propitivanja, na kakvim se temeljima ona gradi, šta je naučna revolucija, šta je istina i koja su merila istine u nauci, postoji li napredak u naučnom saznanju, koje su mogućnosti i granice nauke u objašnjenju i razumevanju stvarnosti, šta je njen krajnji smisao …”

 

 

 
1.    Metoda nauke

1.1.    Metoda nauke – šta je to?

Opšta metoda kojom proveravamo naše stavove i naša verovanja koja je zasnovana na primeni logike i zdravog razuma, kako u redosledu po kome se vrši proveravanje, tako i u pojedinim fazama razmišljanja naziva se metoda nauke ili metodologija naučnoistraživačkog rada ili metodologija nauke.

Metoda se obično shvata kao način kako se dolazi do saznanja o predmetu koji ona proučava, a metodologija je nauka o metodi.

Metoda nauke je kratko ime za opšti recept kojim se najefikasnije obavlja svako istraživanje.
Istraživanje je put u nepoznato, jer kada bi nam to nešto, što predstavlja predmet istraživanja, već bilo zadovoljavajuće poznato, ne bi ni bilo potrebe da ga istražujemo. Cilj istraživanja je ustvari da se predmet istraživanja iz oblasti nepoznatog prebaci u oblast poznatog. Taj put u nepoznato i jeste ono zbog čega je svako istraživanje uzbudljivo i ono zbog čega je to jedna od najlepših i najizazovnijih čovekovih delatnosti. Pošto je nauka između ostalog i zajedničko ime za sve ono što nam je o prirodi poznato, to i metod kojim se najefikasnije obavljaju istraživanja ima atribut metod nauke. Druga moguća definicija metoda nauke glasi da je to sveukupna aktivnost one racionalne strane čovekove ličnosti koja je usresređena na stalno smanjenje njegovih grešaka u poimanju prirode, pa zatim i sam sistem znanja i veština koji iz te aktivnosti proističe. Metod nauke je otud i zajedničko ime za način na koji se naš sistem znanja o svetu razvija i napreduje. Stalnost te aktivnosti govori nam da se jedni te isti predmeti istraživanja istražuju opet i ponovo i da u stalno evoluirajućem sistemu znanja nalaze sve bolje i bolje mesto, u konačnoj težnji da celu prirodu razumemo na jedinstven i sveobuhvatan način.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari