Odlomak

SKLOPKE ZVIJEZDA TROKUT

Sklopke zvijezda trougao upotrebljavaju se za pokretanje asihronih motora sa kavezastim rotorom, a njihova primjena zasniva se na tome da motor spojen u zvijezdu iz mreže uzima manju struju pri pokretanju, nego kada je spojeno u trokut uz isti napon mreže. Pri direktnom pokretanju motora, potezna struja u prvih nekoliko sekundi dostiže i do 6X In što je veliki strujni udar za niskonaponsku mrežu (posebno kod motora većih snaga). Zbog toga često kod motora susrećemo sklopke zvijezda trokut koja omogućuje da se prvo statorski namotaj priključi na mrežu spregnut u zvijezdu. Kada kroz nekoliko sekundi motor dostigne približnu nazivnu brzinu vrtnje, namotaj statora se sklopkom zvijezda trougao spregne u trougao. Kod pokretanja motora sklopkom zvijezda trougao javlja se strujni udar u mreži ali je on 3X manji i približno je jednak dvostrukoj nazivnoj struji motora.

Nedostatak pokretanja motora sklopkom zvijezda trougao je taj da se motor ne smije pri pokretanju potpuno opteretiti već samo do 1/3 nazivnog tereta. Znači pri pokretanju sklopke zvijezda trougao potezna struja i potezni moment motora smanjuju se za 3X. Ovaj način pokretanja pogodan je za centrifugalne pumpe, alatne mašine, odnosno za lake uslove zaleta. Sklopke zvijezda trougao mogu biti ručne ili automatske.

Preporučljivo je da se ručna sklopka zvijezda trougao nalazi u blizini motora (da bi se po zvuku motora mogao ocijeniti trenutak kad treba ručicu iz zvijezde prebaciti u trougao). Sklopke zvijezda trokut mogu biti i automatske. Tada ulogu prekopčavanja preuzimaju sklopnici a vrijeme prekopčavanje određuje vremenski relej koji je sastavni dio sklopke.

 

 

 

ELEMENTI SKLOPKE ZVIJEZDA – TROUGAO

Automatski osigurači – namijenjeni su za zaštitu električnih vodova od nadstruja(struja kratkog spoja i preopterećenja). Prednost ovih osigurača je ponovo uspostavljanje strujnog kola bez zamjene dijelova (patroni ili uloška), već jednostavno pritiskom na polugu osigurača. Ovi osigurači imaju dva aktivna člana: elektro-magnetni član koji gotovo trenutno isklapa strujni krug ako se pojavi nadstruja.

Sklopnici (kontaktori) – su daljinski upravljani sklopni aparati bez zapornog mehanizma, koji prilikom isklapanja se vraća u svoj prvobitni položaj. Za uklapanje i držanje u uklopljenom stanju služi posebni pogonski uređaj, nejčešće elektro-magnetski, a rijetko pneumatski. Sklopnici se sastoje od pogonskog mehanizma za daljinsko pokretanje, mehanizma za mehanički prijenos gibanja od pogonskog mehanizma na kontakte i od kontaktnog sistema. Pogon sklopnika je obično elektromagnetski, a može biti i sa daljinskom uzbudom elektro-magneta i može se primjeniti izmjenična ili istosmjerna struja. Sklopnici za glavne strujne krugove imaju tri glavna strujna kontakta koji su uklopni (radni), označeni 1-2, 3-4, 5-6.

Vremenske releje karakteriše unaprijed definisano (uglavnom podesivo) kašnjenje prilikom uključivanja ili prilikom isključivanja kontakata nakon dovođenja upravljačkog signala.
Vremenski relej sa zakašnjenjem pri uključivanju – nakon dobijanja upravljačkog napona (A2-A1) kasni sa pomjeranjem svojih kontakata za unaprijed definisano vrijeme t. Vremenski relej sa zakašnjenjem pri isključivanju – nakon nestanka upravljačkog napona (A2-A1) kasni sa vraćanjem svojih kontakata u prvobitno stanje za unaprijed definisano vrijeme t.
Bimetalna zaštita – služi kao zaštia od pregrijavanja. Na njima se određuje vrijeme trajanja određenog strujnog preopterećenja. Štiti motor odpreopterećenja i kratkog spoja. Tipkala (tasteri) – služe za puštanje strojeva, u našem slučaju motora, u rad. Posjeduju dva radna i dva mirna kontakta

 

 

ODABIR (IZBOR) SKLOPNIKA, BIMETALNIH RELEJA I OSIGURAČA

Odabir (izbor) sklopnika, bimetalnih releja i osigurača za zaštitu elektromotora zavisi od snage motora, kategorije upotrebe, vrste pogona, učestalosti sklopnih ciklusa isl. Elektromotor u pogonu treba u električnom smislu zaštititi od struja kratkog spoja, preopterećenja, prevelkog pada napona, prekida jedne faze i prenapona. Danas se vrlo često motor štiti kombinacijom sklopnik – bimetalni relej i osigurač.

Osigurači štite motor od struja kratkog spoja. Upotrebljavaju se tromi osigurači. Odabiru se prema vrsti motora i njegovoj struji u trajnom pogonu. Moraju imati preko 50% veće vrijednosti od nazivnih struja elektromotora da pri uklapanju ne bi pregarali.

Bimetalni relej djeluje i štiti motor od struja preopterećenja, podnapona rada na dvije faze. Odabire se tako da je nazivna struja motora u opsegu regulacije bimetalnog releja. Ukoliko se motor preoptereti (na osovini rotora je veći teret od nazivnog), slijedi da će motor povlačiti iz mreže veću struju od nazivne i pregrijati će se. Uloga bimetalnog relejaje da isklopi preopterećeni motor.

 
TROFAZNI ASIHRONI MOTORI

Princip rada zasniva se na djelovanju elektromagnetne sile. Funkcija električnih motora je pretvaranje električne energije u mehaničku. Osnovni dijelovi su rotor i stator. ROTOR – je pomočni dio električne mašine. Sastavljen je od paketa rotorskih limova debljine 0.50mm međusobno izoliranih radi smanjenja gubitaka u gvožđu koji nastaju usred vrtložnih struja i petlje histereze. On je u obliku valjka. Rotorski paket limova smješten je pod pritiskom na osovinu čija se vratila nalaze u nepomičnim ležajevima osovine. Na spoljašnjoj strani rotorskih limova usječeni su žlijebovi koji mogu biti poluotvoreni, otvoreni i zatvoreni.

STATOR – je nepomični dio električne mašine. On je u obliku šupljeg valjga, a sastavljen je iz visokolegiranih motornih limova debljine 0,50mm međusobno izoliranih radi smanjenja gubitaka u gvožđu usljed vrtložnih struja i petlje histereze. Limovi se slažu u pakete i pod pritiskom stežu zakivcima ili zavrtnjom. S unutrašnje strane usječeni su žlijebovi a u njih se stavljaju namoti

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese