Odlomak

JAVNE FINANSIJE Ekonomska disciplina (izučavanje finansijske djelatnosti države i drugih pravnih lica javnog prava – javnopravnih kolektiva, kojima je zakonom povjereno da vrše takvu djelatnost) Javne finansije proučavaju aktivnost države na prikupljanju javnih prihoda i izvršenju javnih rashoda, kao i uticaj tih aktivnosti na alokaciju resursa, makroekonomsku stabilnost, raspodjelu dohodaka i privredni rast. Finansijska privreda (privreda javnog sektora) Individualna privreda ( djelatnosti privrednih preduzeća i fizičkih lica u zadovoljenju njihovih potreba)   Odnos javnih finansija i drugih naučnih disciplina Nauka o finansijama je kompleksna nauka koja u sebi uključuje više grana finansijske discipline: ona je agregat ekonomskih, socijalnih, političkih i pravnih elemenata, i zahtjeva saradnju ponajviše ekonomista, pravnika i sociologa Zbog složenosti finansijskog fenomena, jasno je da ga jedna nauka ne može u cjelini upoznati, stoga se bar tri discipline bave finansijskim pojavama: 1. Nauka o finansijama; 2. Finansijsko pravo; 3. Finansijska politika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari