Odlomak

Tretman javnih rashoda u liberalističkoj epohi i savremenoj teoriji javnih Finansija zahteva multidisciplinaran pristup rješavanju svih problema budžeta. Tekući problemi u globalnim razmjerama, odrazili su se i na našu zemlju i na njenu finansijsku stabilnost. Ovdje prvenstveno mislim na odnos javnih rashoda i prihoda, koji je na početku fiskalne godine odmah signalizirao da je neophodan rebalans budžeta.

Državna tijela, po ustaljenoj praksi, djeluju inertno i čini se nekada bez jasne strategije. Kada strategija postoji, ona nije dovoljno fleskibina za rješavanje problema kao što je finansijska kriza koja potresa svijet. Sreća je da postoji nekolicina stručnjaka koja jasno upozorava da je jednini put rješavanja stabinosti državne kase, pregled i razmatranje prvo javnih rashoda i definisanje mjera štednje i smanjenja troškova državnog aparata. Posle toga se može govoriti o sistemima javnih pozajmica koji se nude od strane MMF-a.

Ne treba zaboraviti da rješavanje budžetske rupe pomoću MMF-a, koje je nužno i neizbježno sada, povlači za sobom problem javnog duga jer čim priliv stigne odmah se pojavljuje javni rashod – otplata tog istog kredita odnosno duga.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari