Odlomak

Savremena poslovna okruženja za većinu organizacija postaju sve dinamičnija i kompleksnija. Intezivne promene u poslovnom okruženju, izmene poslovnih strategija i ciljeva poslovanja, razne transformacije i tehnološki razvoj zahtevaju stalno preispitivanje adekvatnosti organizacionih struktura i strukturalnih obeležja.Organizacije moraju biti spremne da odgovore na ove i druge izazove. Očigledno je da strategije koje obezbeđuju uspešno funkcionisanje zahtevaju prilagodljivost, tj. fleksibilnost i mogućnost samoodbrane.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari