Odlomak

1.    UVOD
U ovom seminarskom radu ću pokušati objasniti zašto su informacioni sistemi važni u poslovanju modernih organizacija, upoznati vrste i tipove poslovanja u kancelarijama te upoznavanje s prošlim, aktuelnim i budućim događajima na području tehnologije. Seminarski rad prati pojam kancelarije i kancelarijskog poslovanja kroz njegove faze razvoja. Naglasak je na primjeni novih tehnologija na kojima danas leži poslovno komuniciranje između preduzeća. Analiziraju se nove tehnologije prenosa podataka, kroz njihove prednosti, s jedne strane, i nedostatke, s druge strane.
Za razumijevanje informacionog sistema, bitno je spomenuti informacije, koje su osnov svakog uspješnog poslovanja i podloga za donošenje poslovnih odluka. Uspješno obavljanje svih poslova, u bilo kojem području djelatnosti, popraćeno je kvalitetnim i pravovremenim informacijama. Kako su informacije potrebne za obavljanje poslova, tako je i informacioni sistem bitan za funkcionisanje različitih preduzeća. Svrha informacionog sistema je pohranjivanje i manipulisanje informacijama, a ostvaruje se djelovanjem informacionog sistema u interakciji sa korisničkim sistemom i područjem od interesa.

 

 

 
2.    INFORMACIONI SISTEMI

2.1.    Informacioni sistemi – definicija

Informacioni sistem je sistem koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje i prenosi potrebne informacije na način da budu dostupne svim članovima društva ili članovima neke organizacije koji se njima žele koristiti te imaju određenu autorizaciju. Prikupljanje, stvaranje i korištenje informacija možemo nazvati vlasništvom informacijama
Kraća, ali daleko opsežnija definicija glasi da je IS dio poslovnog sistema koji daje podatkovnu sliku procesa iz realnog sistema, ono predstavlja model poslovnog sistema. To vrši preko elemenata modela IS-a:

  •    Model podataka definiše podatke koji se koriste u poslovnom sistemu.
  •     Model procesa definiše procese iz poslovnog sistema te opisuje funkcije po kojima se ti procesi mijenjaju.
  •     Model izvršioca definiše sve izvršioce koji su uključeni u izvršavanje procesa poslovnog sistema:
  •     tehnička oprema (hardware)
  •     programska oprema (software)
  •     ljudi izvršioci poslova u IS-u (lifeware)
  •     organizacija svih komponenata u skladnu cjelinu (orgware)

Da bi bio uspješan, poslovni sistem mora imati svoj informacioni sistem i razrađene postupke informacionih aktivnosti. Za obavljanje tih aktivnosti potrebna je moderna informaciona tehnologija (kompjuterizovani IS).

 

 

 
2.2.    Ciljevi informacionog sistema
Cilj informacionog sistema je pribaviti informacije potrebne za izvođenje poslovnih procesa i upravljanje poslovnim sistemom.
Informacioni sistem omogućava bilo kojem poslovnom sistemu da komunicira unutar sebe i okoline. IS preuzima informacije te ih obrađuje, a zatim prezentira okolini. On čini podsistem poslovnog sistema, odnosno može se reći da bez njega niti jedan poslovni sistem ne može kvalitetno funkcionisati.
Također, jedan od ciljeva informacionog sistema je i opskrba poslovnog sistema različitim informacijama koje su potrebne za funkcionisanje poslovnog sistema.

Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari