Odlomak

Kancelarijsko poslovanje
Poslovna i etička strana poslovne korespodencije

  • adresant pošiljalac
  • adresat primalac
  • inokorespodent strani jezik prepiska na stranom jeziku

Značaj i uloga poslovne korespodencije

  •     pravni značaj knjigovodstveni
  •     komercijalni
  •     reklamno informativni

Reč korespodencija potiče od latinske reči cum respondere – što znači odgovarati. Korespoedencija u slobodnom prevodu znači pisati i odgovarati na pisma (dopisivati se) jednom rečju biti u poslovnoj vezi.
Korespodent je lice koje piše pisma i odgovara na poštu. predmet korespodencije kao nastavne discipline je ustvari izučavanje osnovnih pojmova za službene i za poslovne korespodencije. Značaj korespodenicje u savremenom životu.Korespodencija ima mnogostruki značaj:

  • Informativni
  • propagandno komercijalni
  • knjigovodstveno pravni značaj

 

 

 

Informativni značaj
veliki broj obaveštenja – (obaveštavanja u privatnom i društvenom životu obavlja se prepiskom) prepiska je od velike važnosti – prepiska je jako važna ali za sporazumevanje koriste i druga sredstva kao telefon, teleprineter, diktafon.

 

 

Propagandno komercijalnu ulogu
Korespodencija ima značaj unutrašnji i medjunarodni robni i platni promet. I njen je zadatak da stupi u poslovne odnose, A zato je potrebna prepiska. Sam čin, dopisivanja reklamira i propagira organizaciju. Svako poslovno pismo u sebi sadrži ekonomske propagandne ili reklamne i pravne elemente.

 

 

 

Knjigovodstvena uloga korespodencije
Svaka korespodentna prepiska služi kao dokazno. Zakonsko sredstvo tj. isprava. U slučaju ako dodje do spora izmedju partenera onda kao dokazno sredstvo koristi se poslovno pismo. osim stručnosti i profesionalnih pravila i načela važna su i pravila koja su poseldica poslovanja kulturnog kodeksa ponašanja u privatnom i javnom životu. Etičko poslovni odnosi zahtevaju da se dogovori postižu na obostranu korist jer nijedna strana nesme trpeti gubitke. Na osnovu poslovnog dogovora. Ako je u pitanju poslovno pismo treba precizno zabeležiti sve podatke koje se odnose na dogovor i profesionalna i moralna strana zahtevaju poštovanje svega ongoa što je uskladu sa etničkim pravilima. Važno je da poslovna korespodencija ili prepiska mora da pokaže da ceni i poštuje suprotnu stranu. Poslovnom pismu uvek treba da je poslednja rečenica koja se upućuje partneru napisana s ljubaznošću ili poštovanjem (srdačno vas pozdravljamo! Želemo vam uspeh u rad! Namerni smo i dalje da saradjujemo s vama!)
Poslovni partener treba da ima ugled i autoritet jer ključevi uspeha u poslu tj. u poslovnom svetu su visoko profesionalni odnos prema poslu, i poštovanje partnera. Koliko je važno poslovno pismo svedoći dokumenat da je usmeni dogovor slabije važnosti od pismenog dogovora. Napisana reč je dokumenat od većeg značaja zato poslovno pismo treba biti zapisano administrativnim stilom uz upotrebu pravopisa u korespodenciji iu srpskom jeziku. tj. treba da bude napisano bez grešaka i odgovori moraju biti poslati na vreme

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari