Odlomak

Kapilarna elektroforeza

Pojava usmerenog kretanja koloidnih i drugih naelektrisanih čestica u polju jednosmernog električnog napona naziva se elektroforeza.
To je elektromigraciona metoda koja spada u grupu osetljivih metoda separacije. Koristi se za kvalitativnu i kvantitativnu analizu pravih (jonoforeza) ili koloidnih rastvora (elektroforeza), ali je usvojen jedinstven naziv elektroforeza.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Skripte

Komentari