Odlomak

Za smanjenje vremena pristupa podacima i instrukcijama u operativnoj memoriji procesoru se dodaje keš–memorija (ultrabrza memorija, priručna memorija) čija brzina odgovara brzini rada procesora. Keš–memorija je mala, ultrabrza poluprovodnička memorija sa neposrednim pristupom. U keš–memoriji se čuvaju podaci i instrukcije iz operativne memorije koje procesor tenutno koristi. Keš–memorija služi za usaglašavanje brzine procesora i operativne memorije koja je sporija od procesora za red veličine (oko 10 puta). Ona omogućava povećanje brzine obrade, jer se u njoj nalaze tekući podaci i tekuće instrukcije programa kojima procesor pristupa znatno brže, čime se povećava produktivnost rada procesora, odnosno vreme izvršenja programa. Cilj efikasnog memorijskog sistema je da efektivno vreme pristupa procesora podacima bude vrlo blisko vremenu pristupa keš–memoriji.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese