Odlomak

Da bi detaljnije objasnili knjigovodstveno evidentiranje troškova materijala neophodno je prvo objasniti šta ovaj termin predstavlja u menadžmentu računovodstva. Materijal u knjigovodstvenoj terminologiji označava stvar koja se u procesu proizvodnje troši kao predmet rada. U najširem smislu pod materijalom se pored sirovina , osnovnog i pomoćnog materijala tj. predmeta rada podrazumevaju i pomoćni neproizvodni materijal, gorivo i mazivo, sitan inventar, ambalaža, auto gume i otpaci.
Evidencija o materijalu, sitnom inventaru, ambalaži i auto gumama vodi se u finansijskom, materijalnom i magacinskom knjigovodstvu. U finansijskom knjigovodstvu vodi se sintetička evidencija po vrednosti. To znači da račun materijal pokazuje svojim prometom i saldom stanje ali i kretanje ukupnih zaliha materijala. Pored sintetičke vodi se i analitička evidencija materijala, sitnog inventara, ambalaže i auto guma po vrsti količini i vrednosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Finansijsko računovodstvo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Kos. Mitrovica,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese