Odlomak

UVOD
U ovom radu pod naslovom „Transportne i ostale isprave “ pokušaćemo da objasnimo osnovne pojmove vezane za ovu temu u carinskom postupku koje se koriste prilikom carinjenja robe, određene vrijednosti, na osnovnu podataka iz isprava koje učesnici u trgovačkoj transakciji idaju jedni drugima.
Postupak carinjenja i sama carina je u potpunoj nadležnosti države, odnosno državen carinske službe. Carinska deklaracija je osnovni dokument kojim se vrši prijava carinjenja neke robe. Carinjenje se vrši na posebnim mestima tzv. carinarnicama , osim ako zakonom ili pravilnikom nije drugačije regulisano. Svaka roba koja se nađe na graničnom prelazu podložna je carinjenju, a pojedine robe se ne carine, ali je Jedinstvena Carinska Isprava (JCI) obavezna. Carinjenje se vrši po tačno određenim carinskim tarifama i tačno se zna koja roba pripada kojoj tarifi.
Govorićemo u ovom seminarskom radu o carinskom isprava koje se koriste da bi se utvrdile bitne činjenice na osnovu podataka koji se koriste iz isprava koje učesnici u trgovačkoj transakciji idaju jedni drugima (komercijalne isprave), I na osnovu velikog broja isprava koje se odnose na carinsku robu koja se uvozi ili izvodi (ostale isprave u carinskom postupku).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese