Odlomak

Kompjuterski kriminal je pojava novijeg vremena. Predstavlja oblik kriminalnog ponašanja, kod koga se korišćenje kompjuterske tehnologije i informacionih sistema ispoljava kao način izvršenja krivičnog dela ili se upotrebljava kao sredstvo ili cilj izvršenja, čime se ostvaruje neka, u krivično -pravnom smislu, relevantna posledica.
Kompjuterski kriminal je postao deo našeg svakodnevnog života, iako često nismo ni svesni da se sa njim susrećemo, ili čak u njemu učestvujemo.Danas, gotovo sve informatički razvijene zemlje, kao i one koje to pretenduju da budu, formiraju posebne organe, komisije, komitete, ili radne grupe eksperata koji prate i istražuju kompjuterski kriminal na nacionalnom i međunarodnom planu.Zbog svog specifičnog karaktera, velike društvene opasnosti i visoke stope rasta, u sve većoj meri postaje veoma ozbiljan društveni problem s kojim se treba suočiti društvo u celini, kao i pravni subjekti – organizacije i korporacije.Sve to zaslužuje pažnju države, njenih organa, ali i cele međunarodne zajednice.

Neophodan je odgovarajući zakonski i pravni okvir koji će pravno onemogućiti svaki vid slučajnog, ili namernog narušavanja ili sprečavanja funkcionisanja IKT sistema, kao i uništenje, neovlašćeno menjanje ili korišćenje podataka i informacija.Dakle, reč je o sponi pravne i informacione oblasti, koje zajedničkom saradnjom mogu doprineti uspešnom rasvetljavanju slučaja iz oblasti kompjuterskog kriminaliteta i sankcionisanju počinilaca.U suprotnom, nepostojanje zakonske regulative predstavlja posebnu teškoću, jer nameće istražnim organima ponekad i pretešku obavezu da slučajeve kompjuterskog podvode pod standarde forme klasičnog kriminala.

1.VRSTE KOMPJUTERSKOG KRIMINALA[ ]

Krivičnim zakonikom Republike Srbije 2005 godine, u naš pravni sistem uvedena su kompjuterska krivična dela.U Glavi XXVII pomenutog Zakonika predviđena su krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka.Time se ujedno i naša zemlja pridružila nizu zemalja koje se odgovarajućim preventivnim i represivnim merama pokušavaju suprotstaviti različitim oblicima i vidovima zloupotrebe kompjutera.
1.1. Oštećenje računarskih podataka i programa

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Organizovani kriminal prof. dr Milojko Nikolic
  • Školska godina: prof. dr Milojko Nikolic
  • Seminarski radovi, Skripte, Bezbednost
  • Srbija,  Niš,  Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu  

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari