Odlomak

Rezime
Glavna tema rada je komunikacija, međuljudska i organizaciona, kao i upravljanje
komunikacijama u toku izvršavanja određenog projekta. Takođe posebna pažnja je posvećena
informaciji i podatku, jer su podaci nosioci informacija, a informacije su osnovni alat
komuniciranja. Kvalitetan prenos i razumevanje informacije je polazni osnov za uspešnu
komunikaciju.
Da bi se postiglo uspešno upravljanje komunikacijama potrebno je potpuno savladati materiju
vezanu za komunikacije, kao i za informacije, jer se na njima zasniva komunikacija. Upoznati
se sa vrstama komunikacije, načinima komuniciranja, kao i sa metodama kojima se vrši
komuniciranje unutar organizacija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese