Odlomak

1.    UVOD

Poslovni svet svakim danom postaje sve složeniji i zahtevniji, a po pitanju komuniciranja određeniji. Vekovi trgovine i poslovanja iza nas razvili su prirodnu potrebu ljudi u biznisu da standardizuju svoje poslovne odnose i unaprede komunikaciju između sebe. Samo od dobre komunikacije zavisi hoće li preduzeće duže i stabilnije plivati u vodama rasta i napretka, uspešno odgovarajući na izazove iz okruženja. Najveći neprijatelj uspeha u poslu je strah pred komunikacijom, on je taj koji blokira uspostavljanje kontakata i razmenu informacija.

Pojam komuniciranje u najširem smislu podrazumeva načine sporazumevanja medju ljudima. U isto vreme proces komuniciranja predstavlja i osnovu ljudske saradnje i ukupnog delovanja u životu i radu (nauci, obrazovanju, kulturi, umetnosti, privredi, politici, i naravno u porodici), odnosno,  predstavlja suštinu  i osnovu čovekove egzistencije. Proces komunikacije je i u osnovi svih ekonomskih i socijalnih procesa i odnosa, koji se odvija na mnogim nivoima i na razne načine, šta više, upravo proces komunikacije stvara uslove za nastanak, funkcionisanje i razvoj različitih materijalnih i duhovnih vrednosti, koje su odlika određene civilizacije.

Komunikologija je relativno mlada društvena i pre svega interdisciplinarna nauka čiji su predmet izučavanja, u najširem smislu, poruke ljudi koje upućuju jedni drugima. Komunikologija ima korene u antičkoj filozofiji i retorici, kao i u savremenim društvenim naukama poput psihologije, lingvistike, biologije, informatike, ekonomije, prava, politikologije, žurnalistike, sociologije, umetnosti. Posebno važno mesto zauzimaju lingvistika i psihologije. Svaka od pomenutih naučnih disciplina, ovaj fenomen modernog društva, izučava sa svog aspekta, a svojim specifičnim pristupom, metodama i sadržajem izučavanja, doprinosi komunikološkim saznanjima.

2.    Biografija – CURRICULUM VITAE

Biografija, Curriculum Vitae, Resume ( lat. curriculum- pregled; vitae- života) su podaci, odnosno čiwenice koje iznosimo pisanim putem kad apliciramo za neku poziciju, tj. odnosno radno mesto. Cilj biografije je da predstavi Vas i vaše obrazovawe u najboljem svetlu, na koncizan i lepo strukturan način. CV je prvi kontakt sa potencijalnim poslodavcem i vrlo je bitno da ostavite utisak kako ste baš vi kandidat koga treba pozvati na intervju.

Biografija koju pišete prilikom konkurisanja za posao ne bitrebalo da bude duža od dve A4 strane, osim ako imate izuzetno bogato radno iskustvo ikonkurišete za mesto u top menadžmentu. Dobro napisana biografija prvo pokazuje ono što je najvažnije, ali sadrži i sve relevantne informacije. Da biste ostvarili svoj cilj, prilikompisanja biografije savetujemo Vam da adaptirate biografiju shodno cilju koji želite dapostignete (posao, nastavakstudija, stipendija, konferencija…)
Biografija se piše slovima Arial ili Times new roman, a veličina slova bi trebalo da bude izmedju 10 i 12. Biografiju ne treba pisati kompletno velikim slovima, niti kopristiti [arena slova ili previše podvuenih i iskopšenih slova. Sve ovo doprinosi nepreglednosti i neozbiljnosti biografije.
Uz biografiju obavezno se piše propratno pismo, čak i ako nije naznačeno da je            potrebno.

Sama biografija bi po nekim idealnim standardima trebalo da sadrži sledeće:
lične podatke, obrazovanje, radno iskustvo, nagrade, relevantne kurseve i seminare,
znanje stranih jezika i rad na računaru, lične osobine, hobije i ostale napomene.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari