Odlomak

Iako se može slobodno reći da je za čoveka karakteristična verbalna komunikacija, ne može se zanemariti i činjenica da čovek koristi i neverbalne oblike ponašanja u socijalnoj interakciji. Brojne su određenja ovog fenomena. Neverbalna komunikacija (engleski body laeguage) se koristi na više načina: a) kao važan način saopštavanja neke poruke, b) kao dodatak verbalnoj komunikaciji – naglašavanje nekog sadržaja čime mu daje poseban značaj i c) prati u svemu verbalnu komunikaciju. Verbalna i neverbalna komunikacija se mogu međusobno zamenjivati (npr: kada se ne poznaje jezik sagovornika onda raznim gestovima ukazujemo na značenje onoga što želimo reći.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 23 stranica
  • Komunikologija prof.dr. D.Kolev
  • Školska godina: prof.dr. D.Kolev
  • Skripte, Mediji/Kultura
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Akademija umjetnosti  

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese