Odlomak

UVOD

Interna revizija se obavlja u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Međunarodnim računovodstvenim standardima. Interna revizija je nezavisna, objektivna aktivnost koja pruža uvjerenje i konsultacije i čija je namjera da doda vrijednost i unaprijedi poslovanje banke. Ona postiže svoje ciljeve uvođenjem sistematskog, disciplinovanog pristupa evaluaciji i unaprijeđenju efektivnosti procesa upravljanja bankom i upravljanja rizikom.
Značaj koji se daje internim kontrolama raste uporedo sa rastom obima i diferzifikacije poslova koje obavljaju banke. Poslovanje u složenim uslovima, stalne i nepredvidive promijene i rizično okruženje stvaraju veće potrebe i rast interesa za kvalitetnim sistemom internih kontrola. Stoga je i tema ovog seminarskog rada posvećena reviziji u bankama, kako eksternoj tako i internoj te njihovoj ulozi i značaju za banku i njeno poslovanje.

Rad pod nazivom „ Kontrola i revizija u bankarskom poslovanju „ se sastoji od četiri dijela.

U prvom dijelu obađena je cijelina internih kontrola, glava objašnjava pojam, predmet i ciljeve interne kontole,  sisteme i vrste interne kontrole, komponente interne kontrole i ograničenja interne kontrole.

Druga glava definiše pojam i razvoj interne revizije, te takođe pojam i razvoj eksterne    revizije.

U trećem dijelu sam pokusala objasniti odnos između interne kontrole i interne revizije, odnosno kako se interna revizija u svom procesu oslanja na internu kontrolu.

Cilj ovog rada je ukazati na značaj revizije u bankama te kako se to odražava na banku i njeno poslovanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese