Odlomak

 

Korupcija je pojam koji potječe od latinske riječi “corrumpere”, što znači pokvariti, iskvariti, moralno pokvariti, podmititi, potkupiti nekoga novcem ili drugim materijalnim dobrima. Postoji mnogo definicija fenomena korupcije, koji se vremenom mijenjale. Definicije su uglavnom podijeljene na sociološke i pravne u odnosu na to da li se razmatra kršenje moralnih ili pravnih normi, što ne mora nužno biti povezano da bi korupcija uopće postojala. Najčešće citirana, ujedno i najkraća definicija korupcije je ona koju je ponudila Svjetska banka i koja glasi: “korupcija je zloupotreba javne funkcije radi ostvarivanja privatne koristi”. Iako se pojam korupcije može posmatrati široko i sa različitih aspekata, ovu kratku definiciju Evropska unija je prihvatila kao opću i ona se koristi u gotovo svim međunarodnim razmatranjima ovog fenomena. Građanskopravna konvencija o korupciji Vijeća Evrope, čija je potpisnica i BiH, sadrži detaljniju definiciju. Prema ovoj konvenciji, korupcija podrazumijeva zahtijevanje, nuđenje, davanje ili prihvatanje, direktno ili indirektno, mita ili bilo koje druge nezakonite koristi ili mogućnosti stjecanja takve koristi, koja remeti pravilno izvršavanje neke dužnosti ili ponašanja koje se zahtijeva od primatelja mita, nezakonite koristi ili mogućnosti stjecanja takve koristi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 34 stranica
  • Korupcija i njeno suzbijanje -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Travnik,  Univerzitet 'VITEZ' Travniku  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari