Odlomak

Komunikacija (lat. communicatio) predstavlja čin prenošenja informacije od pojave do pojave, osobe do osobe i od mesta do mesta.

Komunikacija je važna aktivnost koju čak i nesvesno sprovodimo u svakom

trenutku našeg svakodnevnog života. Često nismo ni svesni da kao individue, komuniciramo sa određenom pojavom ili sa više njih u isto vreme. Mnogi aspekti savremene komunikacije se danas podrazumevaju, jer su postali prirodna aktivnost u našim dnevnim navikama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Komunikacije Julija Maric
  • Školska godina: Julija Maric
  • Skripte, Jezici/Književnost
  • Srbija,  Aleksinac,  Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu  

Više u Skripte

Komentari