Odlomak

Novac je jedan od najvećih izuma čovječanstva. Zamislite kakve su probleme nekada imali ljudi kada su pokušavali da između sebe pravedno razmjene dobra i usluge. Šta je mogao da uradi pastir koji je želio da dobije grnčariju koja vrijedi samo trećinu ovce koju je ponudio u razmjenu?
Danas znamo da je novac važan za postizanje određenog kvaliteta života. Iako novac ne može da donese sreću, on nam pomaže da ispunimo svoje različite želje, ali i želje ljudi koje volimo. Zato posjedovanje novca donosi moć, tačnije „kupovnu moć”. Iako mnogo toga ne može da se kupi, ova vrsta moći jeste veoma važna.
Novac je ekonomsko dobro koje služi u razmjeni materijalnih dobara i usluga između učesnika u robnom prometu. On je nastao kao objektivna potreba efikasnijeg funkcionisanja robne proizvodnje. U toku svog istorijskog razvoja ulogu novca su obavljale veoma razliličite vrste materijala od stoke preko metala do današnjeg čistog papirnog novca. Razvoj novca je direktno vezan za razvoj robne proizvodnje. U početku su se robe mijenjale jedna za drugu (R-R’) – trampa, u kasnijem periodu bilo je moguće za jednu vrstu robe dobiti bilo koju drugu ili više njih u istoj vrijednosti i na kraju se izdvojila jedna vrsta robe koja je postala opšti ekvivalent koju su prihvatali svi učesnici razmjene odnosno novac u današnjem smislu riječi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Finansijsko poslovanje prof. Radmila Čičković
  • Školska godina: prof. Radmila Čičković
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari