Odlomak

LEKSIKON GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE (STROJEVI,OPREMA, POSTROJENJA, ALATI itd )

akulokomotiva (engl. battery locomotive, njem. Akku-Lokomotive, f.),
vuča transportnih sredstava na tračnicama (primjerice vagona, vagonmješalica
za beton, postolja tehnološke opreme itd.) koja se najčešće
primjenjuje u tunelogradnji te ponegdje u proizvodnji gradiva odnosno
građevinskih elemenata i sklopova. Akulokomotivu pokreće električna
struja iz akumulatora koje nosi na sebi. Masa akumulatora omogućava
također povećanje vučne sile akulokomotive. Uglavnom nosi jedan do
dva akumulatora. Mijenjaju se svakih nekoliko sati, ovisno o radnim učincima akulokomotive. Zamjena i
punjenje akumulatora provodi se u posebno izvedenim i prikladno elektro-opremeljenim akumulatorskim
postajama. Akulokomotiva ne zagađuje zrak, što je posebice pogodno pri probijanju dugačkih tunela, jer
treba manje a time ekonomičnije provjetravanje. →detaljnije vidi http://www.gia.se/eng/index.htm
armirački pogon (engl. iron working plant, njem. Betonstahlbearbeitungsanlage, f.), tipični građevinski proizvodni
pogon složen od posebnih strojeva, uređaja i ostale tehnološke opreme za proizvodnju savijenoga betonskog željeza (tzv.
armature). Obuhvaća strojeve i opremu za prihvat i uskladištenje željeza te njegovo ravnanje, rezanje, savijanje,
razvrstavanje i pakiranje, zatim uskladištenje savijenog betonskog željeza te njegov utovar za odvoz. Suvremeni
armirački pogon obuhvaća manji broj automatiziranih te djelomično robotiziranih strojeva složenih u jedinstvenu
tehnološku opremu. Kompjutorom vođena ta oprema razmjerno brzo i samostalno proizvodi savijeno betonsko željezo
prema unaprijed zadanim mjerama, oblicima i količinama. Ovi pogoni mogu biti središnji strukovni pogoni velikoga
proizvodnog učinka ili manji privremeni gradilišni priručni pogoni manjega proizvodnog učinka. →detaljnije vidi
http://www.blos-gleich.de/ ; http://www.krbmachinery.com/ ; http://www.oscam.com/prodotti_ted.htm ;
http://www.progress-m.com/ger/default.htm
asfaltna baza, asfaltno postrojenje (engl. asphalt mixing plant, njem. Asphaltmischanlage, f.), složena tehnološka
oprema za proizvodnju vrućih asfaltbetonskih mješavina. Sastoji se od nekoliko podcjelina: silosa za kamenu sitnež,
kotlova za bitumen i prirodni asfalt, silosa za kameno brašno,
kotlova za naftu, bubnja za zagrijavanje i sušenje kamenih
sastojaka, opreme za otprašivanje bubnja, sita za vruće
sijanje, mješalice svih sastojaka, silosa za prihvat gotove
vruće mješavine, unutrašnje transportne opreme (crpke,
cjevovodi, dodavači, elevatori), opreme za mjerenje,
pogonske opreme, opreme za prijenos energije, opreme za
upravljanje. Bubanj za sušenje može se grijati pomoću nafte
ili plina. U smislu načina rada mogu biti asfaltna postrojenja
s cikličkim (←vidi sliku lijevo) ili s neprekidnim miješanjem
sastojaka. Prva su uglavnom velika stalna postrojenja, s
velikim učinkom do nekoliko stotina tona na sat, ili srednje
velika lako rastavljiva prenosiva postrojenja, srednjega
učinka. Druga su uglavnom manja polupokretna asfaltna postrojenja čiji su pojedini dijelovi na podvozjima s gumenim
kotačima. →detaljnije vidi http://www.benninghoven.com/amp.htm ; http://www.astecinc.com/profile/default.htm ;
http://www.bernardi-impianti.it/usa/PRODUZ.htm ; http://www.cmiterex.com/products/HMA/asphalt.html ;
http://www.lintec-gmbh.de/ ; http://www.marini-spa.com/

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese