Odlomak

1. UVOD

Liderstvo je nova pojava u menadžmentu koja se intezivno proučava u poslednje vreme. Naziv liderstvo potiče od engleske reči leadership.  Liderstvo je naročit oblik vođenja svojstven pojedincima koji su predvodnici. U širem smislu liderstvo se koristi da označi ne samo naročit način vođenja, već novi pristup u menadžmentu, za koji se tvrdi da omogućava najbolje rezultate u poslovanju.

Kada govorimo o liderstvu i liderima ne možemo zaobići heroje poput Linkolna ili Mandele, i njihove liderske sposobnosti i veštine koje su bile veoma važne za uspeh ili neuspeh organizacija kojima su upravljali. Hiljade naučnika je proučavalo lidere, njihove karakterne osobine, lidersko ponašanje i okolnosti ili situacije u kojima su radili.

U izučavanju ove pojave, najpre treba uočiti postojanje dva pojma: liderstvo i lidere. Liderstvo označava proces tokom kojeg jedna osoba utiče na druge članove grupe radi ostvarenja definisanih ciljeva grupe ili organizacije. Osoba koja utiče na druge naziva se lider. Iako je definicija liderstva slična definiciji menadžmenta, ne može se staviti znak jednakosti između pojmova menadžer i lider, a još manje između liderstva i vođenja.

Opšte uvernje koja vlada širom sveta jeste da je liderstvo ključ za efikasnost organizacije, politike, sporta i drugih ljudskih aktivnosti. Prva ozbiljnija istraživanja o liderstvu (vođenju) pojavila su se krajem 30-ih godina 20. veka afirmacijom pokreta „međuljudskih odnosa”.

2. DEFINICIJA LIDERSTVA

Postoji mnogo različitih definicija liderstva kao što ima i mnogo onih koji su pokušali da definišu ovaj pojam. Liderstvo ili sposobnost vođenja može se definisati kao sposobnost jedne osobe da utiče na druge ljude tako da oni sarađuju i doprinose naporima usmerenim ka ostvarivanju ciljeva organizacije.

Liderstvo objedinjuje četiri komponente:

•    Aktivnost drugih ljudi (sledbenika, podređenih ili članova tima) koji su spremni da private smernice i uputstva lidera.
•    Nejednaku raspodelu moći između lidera i sledbenika, odnosno članova tima (iako lider po pravilu ima veću moć i veći uticaj, ni sledbenici nisu bez uticaja, naročito u uslovima timskog rada).
•    Sposobnost da se na različite načine koriste različiti oblici moći kako bi se uticalo na ponašanje sledbenika.
•    Kombinacija prethodna tri elementa (bez nje nema uspešnog i produktivnog liderstva).

Lider je čovek koji ima sposobnost da navede druge ljude dag a slede, da rade ono što on predlaže. On ume da grupu ljudi pridobije za svoju stvar, odnosno da slede njegove odluke.

Lider se ne potvrđuje kontrolom i kažnjavanjem podređenih, nego praktičnim aktivnostima i rešavanjem konkretnih zadatak sa sledbenicima. On svoj ugled ne zasniva na galami, zastrašivanjem zaposlenih i visokoj poziciji, nego na svojim sposobnostima i vrlnima, svojim idejama i vrlinama, svojim idejama i vizijama i svojim veštinama i rezultatima. Liderstvo i upravljanje nisu pojmovi istog značenja uprkos činjenici da se često poistovećuju.

Vores Benis je rekao da  većina  organizacija pati od viška upravljanja i manjka liderstva. Liderstvo je integralni deo menadžerskog posla.

Liderstvo je, pre svega, veština rada sa ljudima i ono podrazumeva sposobnost uticaja na ponašanje ljudi i na usmeravanje njihovih stavova u pravcu ostvarenja ciljeva lidera ili organizacije na čijem se čelu lider nalazi. To je sposobnost jedne osobe da utiče na druge ljude, tako da oni međusobno sarađuju u radu i ulažu napore radi ostvarivanja ciljeva organizacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese