Odlomak

I OSNOVE KLASIČ­NE TE­RIJE

U doba pre industrijske revolucije raz­voj gradova nije se obja­ šnjavao njihovim ekonomskim funkcijama. Dominantan z­na­čaj pri­ prisivao se njihovim politič­kim, administrativnim, socijalnim

kulturnim funkcijama, za­tim funkcijama trgovine i raz­mene, a Gradska naselja iz­rastala su u onim č­vornim tač­kama gde su se pu­ tevi ukrštali i presecali. Zato je pre­vlađivalo mišljenje da su gradovi pasivni uče­snici raz­voja uopšte. Ovakav istorijski pristup raz­voja grada nije prihvatljiv jer ekonomski aspekt i eko­ nomske funkcije gradova podređuje njihovim drugim funkcijama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 21 stranica
  • Lokalna samouprava -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  
  • , ,

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese