Odlomak

Rastuća potražnja za mrežnim servisima, kao što su VoIP, veb pretraživanje, video telefonija, i video striming, sa ograničenjima u kašnjenju i zahtevima propusnog opsega, predstavljaju nove izazove u dizajnu buduće generacije mobilne mreže. 3GPP je uveo LTE (Long Term Evolution) specifikacije kao odgovor na ovu potrebu, ciljajući na ambiciozne performanse i definisanje novih paketa prenosa i all-IP arhitekture za radio i osnovne mreže. LTE je već našao široku primenu u praksi, i iz tog razloga kako istraživačke tako i industrijske zajednice čine znatne napore na proučavanju LTE sistema, predlažu nova i inovativna rešenja u cilju analize i poboljšanja performansi.
LTE pristupna mreža je bazirana na OFDMA (Orthogonal Freq. Division Multiple Access), očekuje se da podrži širok opseg multimedijalnih i internet usluga čak i u velikoj mobilnosti. Dizajniran je da pruži visoke brzine prenosa podataka, niske latencije i poboljšanje spektralne efikasnosti u odnosu na prethodne 3G mreže. Da bi se postigli ovi rezultati, RRM (Radio Resource Management) koristi mešavinu naprednih MAC i Fizičkih funkcija, kao što je deljenje resursa, CQI (Channel Quality Indicator), izveštavanje, adaptacija linka kroz adaptivnu modulaciju i kodiranje AMC (Adaptive Modulation and Coding) i hibridni automatski zahtev re-emitovanja HARQ (Hybrid Automatic Retransmission Request). Dizajn efikasne strategije alokacije resursa postaje presudan. U stvari, efikasno korišćenje radio resursa je od suštinskog značaja da ispuni ciljane performanse sistema i da zadovolji potrebe korisnika u skladu sa specifičnim kvalitetima servisa QoS (Quality of Service). Raspoređivanje paketa radi na radio baznim stanicama, i zaduženo je za dodeljivanje delova spektra među korisnicima prateći specifičnu politiku raspodele. Sa poštovanjem poznatih šema zamišljenih za žične mreže, u bežičnom scenariju raspoređivanje paketa igra dodatnu fundamentalnu ulogu. On ima za cilj da maksimizira spektralnu efikasnost kroz efektivnu alokaciju resursa koja smanjuje ili čini zanemarljivim uticaj pada kvaliteta kanala. U stvari, u bežičnim vezama kvalitet kanala je predmet visoke promene u vremenu i frekfencijskom domenu zbog nekoliko uzroka kao što su efekti fedinga, više-putne propagacije, Doplerovog efekta i tako dalje. Iz tih razloga channel-aware rešenja su usvojena u OFDMA sistemima jer su u stanju da iskoriste promene kvaliteta kanala dodeljivanjem većeg prioriteta korisnicima koji imaju bolje uslove u kanalima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese