Odlomak

1.PREDMET MAKROEKONOMIJE
Makroekonomija proučava pojave na nivou ekonomije kao jedne celine, što uključuje, inflaciju, nezaposlenost I ekonomski rast.Ona nam pružai odgovor zašto se neke nacionalne zajednice razvijaju brže od drugih.Isto tako proučava i promene u stopi zaposlenosti u jednoj privredi ili alternativnu politiku kojom se povećava životni standard nacije.Makro i mikro ekonomija su usko povezane jer do promena do kojih dolazi u ukupnoj ekonomiji usko su povezane usled odluka miliona pojedinaca, pa je na taj način nemoguće razumeti makroekonomske promene a da se u obzir ne uzmu i mikroekonomske promene.I ako su makro i mikro ekonomije usko povezane, one su istovremeno i razdvojene.
2.PAUKOVA MREŽA MAKROEKONOMIJE
Potreba interes motiv

Dobro retkost privređivanje

Izbor odluka rizik
Ljudske potrebe su pokretač svih aktivnosti u ekonomiji, svako ima različite interese.Cilj proizvođača je da ostvari profit, a potrošača da zadovolji potrebe, pa tako i jedni i drugi imaju različite motive.Imamo robu koja je ograničena pa stalno moramo da povećavamo proizvodnju kako bi zadovoljili određene potrebe i profit. Izbor podrazumeva odmeravanje vrednosti jednog cilja u odnosu na drugi, pa samim tim preuzimamo i rizik da li će naša odluka biti profitabilna ili ne.
3.KRUŽNI TOK U PRIVREDI
U privredi imamo dve vrste donosioca odluka, preduzeća i domaćinstva.Preduzeća proizvode dobra i usluge tako što koriste inpute-faktore proizvodnje(rad, zemlja, kapital-zgrade i mašine.Domaćinstva poseduju faktore proizvodnje i troše sva dobra i usluge.Preduzeća su prodavci, a domaćinstva kupci i na taj način domaćinstva daju inpute koje preduzeća koriste za proizvodnju dobara i usluga, a preduzeća koriste faktore za proizvodnju dobara i usluga koja potom na tržištu prodaju domaćinstvima.To nas dovodi do kružnog toka gde se faktori proizvodnje kreću od odmaćinstva ka privredi, a dobra i usluge od preduzeća ka domaćinstvu.Imamo i kružno kretanje novca.Domaćinstva troše novac za kupovinu dobara i usluga, a preduzeća taj dobijeni novac koriste da plate faktore proizvodnje da daju plate radnicima,a preostali deo jeste profit vlasnika koji je i sam član nekog domaćinstva pa i on na tržištu mora da plati za robu i usluge i tu je zatvoreni kružni tok novca.
4.METODI EKONOMIJE
Koriste se opšte i posebne metode
OPŠTE-tu koristimo meetod modelovanja gde pravimo uprošćenu sliku realnog sistema pomoću kojeg dolazimo do naučnog saznanja, kao primer za to možemo da iskoristimo kružni tok u privredi.Možemo da koristimo i statistički metod gde se kvantitativno istražuju masovne pojave kao prikupljanje, sređivanje i klasifikaciju dobijenih podataka, posle toga vršimo obradu istih pa analizu rezultata istraživanja, prikazujemo rezultate i izvodimo zaključke.Koristimo i komparativni metod koji podrazumeva upoređivanje sličnih pojava kroz određeno vreme.
POSEBNE-definicija i klasifikacija.Definicijom jasno određujemo sadržaj nekog pojma, a klasifikacijom određujemo mesto nekog pojma u sistemu pojmova.Imamo analizu i sintezu.Analizom složene pojmove rastavljamo na sastavne delove, a sintezom vršimo spajanje sitnih pojmova u jednu celinu.Imamo još i metod indukcije i dedukcije.
5.EKONOMSKI PRINCIPI
1.Ljudi se suočavaju sa izborom.Društvo dobija maximum od svojih oskudnih resursai to je efikasnost, a korist od tih resursa treba pravično da se raspodeli na sve članove društva.
2.Opurtunitetni trošak neke stvari jeste ono čega se odričete da bi ste to dobili.
3.Racionalni ljudi razmišljaju o graničnim slučajevima.
4.Ljudi reaguju na podsticaje

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 8 stranica
  • Makroekonomija Ivica Jankovic
  • Školska godina: Ivica Jankovic
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese