Odlomak

1. UVOD

Istorijski posmatrano, najstariji vidovi saobraćaja su vodni i drumski saobraćaj. Vodni saobraćaj se prvobitno razvijao na obalama reka, jezera i mora, a drumski saobraćaj se prvobitno razvijao na terenima bez postojanja izrađenih puteva.

Drumski saobraćaj je najstariji vid saobraćaja. Na spomenicima iz IV veka pre naše ere javljaju se slike dvokolice. Tokom vremena usavršavala se struktura zaprežnih vozila, a ujedno su građeni putevi sa tvrdom podlogom kako bi se omogućilo kretanje kola, zaprežne stoke, pešaka i ratnika.

Tokom XVI veeke bilo je više pokušaja izgradnje kola bez stočne zaprege, ali je tek 1764. godine Francuzu Kinjonu pošlo za rukom da konstruiše automobil na parni pogon čija je brzina kretanja bila 5 kilometara na čas, a nosivost 250 kilograma.

Prvo vozilo sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem izradio je Markus 1875. godine. Godine 1886. Dajmler je napravio prvi automobil sa unutrašnjim sagorevanjem koji je kao pogonsko gorivo koristio petrolej, a njegova snaga bila je 3 KS.

Dalji doprinos razvoju automobila dali su Nemci Dizel i Oto čiji su motori bili veoma podesni za ugrađivanje u automobile. Značajan momenat u razvoju automobila bio je Danlopov pronalazak vazdušne gume 1890. godine, a koja je omogućila lakše kretanje vozila.

Ubrzan razvoj automobilskog saobraćaja počinje nakon Prvog svetskog rata. Istovremeno razvijala se i putna mreža sa savremenim, tucaničkim i zemljanim kolovozom. Za prevoz putnika i stvari korišćena su, a i danas se koriste vozila bez motora i vozila sa motorom (putnički automobili, autobusi i teretna vozila, odnosno razne vrste kamiona).

U infrastrukturu drumskog saobraćaja, osim navedenih stabilnih mobilnih kapaciteta, spadaju poslovne zgrade za prijem i otpremu putnika i materijalnih dobara, utovara i pretovara opreme i mehanizacija.

U okvitu drumskog saobraćaja razlikuju se sledeći vodovi prevoza:

  •  unutrašnji,
  •  međunarodni i
  •  prevoz za sopstvene potrebe.

U ovom seminarkom radu obradiću temu “Drumski saobraćaj” gledano sa stane predmeta “Marketing u saobraćaju”. Pokušaću da na najprostiji način približim ovu temu i da ona bude zanimljiva i “običnim” čitaocima, koji se ne bave izučavanjem ovog predmeta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari