Odlomak

1.    EVOLUCIJA I FORME ORGANIZOVANJA MARKETING  SEKTORA

S vremenom, menadžeri kompanije su sve više prepoznavali značaj marketinga. Kao posledica toga marketing sektor u kompaniji je rastao. Danas najjače svetske kompanije imaju najjaču marekting službu, čitave su prožete marketingom.
Evolucija marketing odeljenja

 •     Jednostavno (prosto) odeljenje
 •     Odeljenje prodaje sa dopunskim funkcijama
 •     Posebno marketing odeljenje
 •     Savremeno marketing odeljenje
 •     Efektivna marketing organizacija
 •     Organizacija zasnovana na procesu i rezultatu

Jednostavno (prosto) odeljenje je početna etapa u evoluciji marketing odeljenja. Postoji sektor prodaje i sektor ostalih marketing funkcija. Na čelu oba odeljenja je direktor prodaje. Ukoliko kompanija ima potrebu za promocijom angažuje strucnjake izvan organizacije.
Odeljenje prodaje sa dopunskim funkcijama podrazumeva dodavanje prostom prodajnom odeljenju funkcije kao što su istraživanje tržišta ili propaganda. Na čelu ovog dodatnog odeljenja nalazi se direktor marketinga koji za svoj rad odgovara direktoru prodaje.
Posebno marketing odeljenje rezultat je rasta i razvoja kompanije koji zahteva ozbiljnije i značajnije bavljenje tržištem, istraživanjem, planiranjem i predvidjanjem sa ciljem ostvarivanja još većeg tržišnog učešca. Po prvi put se izjednačava odeljenje marketinga i odeljenje prodaje. Direktor marketinga je ravnopravan direktoru prodaje i za svoja rad odgovravaju generalnom direktoru.
Savremeno marketing odeljenje podrazumeva objedinjavanje prodaje u marketing sektor. Direktor marketinga postaje nadležan i za prodajno odeljenje čime se prevazilaze sukobi prodaje i ostalih marketing funkcija.
Efektivna marketing organizacija je faza razvoja koja podrazumeva potpuno prihvatanje marekting filozofije od strane svih zaposlenih u kompaniji. Čitava kompanija je prožeta marketingom. Na čelu marketinga je direktor marketinga (marketing menadžer) iznad koga je samo generalni direktor.
Organizacija zasnovana na procesu i rezultatu podrazumeva formrianje projektnih timova za izvršenje zadataka. Na čelu je lider procesa koji upravlja timom stručnjaka različitog profila. U timu rade i marekting stručnjaci koji periodično dostavljaju izveštaje marketing menadžeru. marketing odeljenje vrši obuku zaposlenih za kvalitetnije učešće u timovima.

Forme organizovanja marketing sektora –  marketing sektor u kompaniji se uređuje u skladu sa karakteristikama tržišta na kome se nastupa, veličinom kompanije, vrstom delatnosti, proizvodnim asortimanom. Na osnovu navedenih faktora bira se jedna od sledećih formi organzovanja marketign sektora:

 •     Funkcionalni
 •     Organizacija po geografskim područjima
 •     Organizacija po proizvodima
 •     Organizacija po tržištima
 •     Kombinovana forma

Funkcionalni – podrazumeva specijalizaciju u okviru marekting sektora. Karakteristična je za kompanije koje rade sa manjim brojem raznovrsnih proizvodda na manjem broju tržišta. To je centralizovana forma gde se informacjie kreću pretežno vertikalno
Organizacija po geografskim područjima – koristi se kada kompanija nastupa na različitim i često udaljenim geografskim područjima. Odgovara divizionalnoj organizacionoj strukturi u okviru marketinga. Menadžeri zaduženi za određena geografska područja su zaduženi za većinu marketing aktivnosti za to područje. Opasnost je eventualni pokušaj menadžera geografskih diviza da nametnu interese sopstvene jedinice. Zato je potrebna koordinacija iz centrale i određivanje opšte marketinške politike da bi se zaštitili interesi kompanije kao celine.
Organizacija po proizvodima – koristi se kada kompanija nudi veći broj raznovrsnih proizvoda. Zato se određuju menadžeri proizvoda kojima je zadatak da koordiniraju sve aktivnosti vezane za njihov proizvod
Organizacija po tržištima uvažava činjenicu da različita tržaišta imaju osobene zahteve potrošača, konkurenciju i druge elemente značajne za donošenje marketinških odluka. Zato se određuju specijalista za pojedina tržišta kojima je posao organizovanje svih aktivnosti koje su karakteristične za pojedino tržište.
Kombinovana (matrična) forma je savremena forma koju karakteriše postojanje projektnih timova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari