Odlomak

 

Srce – Cor je središnji i najznačajniji organ kardiovaskularnog sistema.Ima oblik trostrane piramide.Obmotano je srčanom kesom – pericardium. Topografski se nalazi u srednjem delu donjeg sprata sredogruđa –  mediastinum.

Unutrašnjost srca je podeljena sa horizontalnim i vertikalnim pregradama na četiri šupljine: gornje tj pretkomore srca –  atrium cordis i donje tj komore srca –  ventriculus cordis.Pretkomore i komore su povezane sa pretkomorno-komornim otvorima – ostia atrioventiculari sinistra i ostia atrioventriculari dextra koji se nalaze na horizontalnim srčanim pregradama. Pregrade između levih i desnih šupljina su zatvorene tako da direktna komunikacija levog i desnog srca ne postoji.

Desna pretkomora srca prima vensku krv iz organizma iz donje i gornje šuplje vene –  vena cava superior i  vena cava inferior  i venskog venačnog sinusa –  sinus coronarius .Ova krv se iz desnog atrijuma uliva u desni ventrikul a odatle u arterijsko plućno stablo – truncus pulmonalis preko koga krv dospeva u pluća, obogaćuje se kisonikom. Preko sistema četiri plućne vene – vv.pulmonalis  krv se vraća u levu predkomoru srca a iz nje se uliva u levu komoru.Iz leve komore krv dospeva u aortu i dalje odlazi po organizmu.

Desno srce znači sadrži vensku krv a levo arterijsku.

Gledano spolja srce ima izgled trostrane piramide na kojoj se razlikuju ti strane, baza i vrh.Strane srca su: prednja ili grudno rebarna strana – facies sternocostalis , donja strana – facies diaphragmatica i leva ili plućna strana – facies pulmonalis .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Komentari