Odlomak

*Razlika između kodeksa i zakona

Kodeksi su dokumenti etičke prirode i samoregulacije novinarske profesije, u kojima su zastupljena pravila kojima sami novinari određuju šta je prihvatljivo a šta neprihvatljivo. Kodeksi se pozivaju na savjest novinara, kao regulatora etičkih normi, i dobrovoljnu primjenu pravila, no ne predviđaju kazne.

Zakoni su regulirajući akti kojima se propisuju prava i obaveze, te sadrže instrumente izvršenja koji mogu uključivati različite sankcije, krivične i prekršajne odredbe.
Kodekse donose i štite udruženja novinara, a zakone država, odnosno zakonodavna vlast.

*Deklaracija o slobodi komuniciranja putem interneta (AG, str. 100,101)

Komitet ministara Vijeća Evrope je 2003. godine donio Deklaraciju o slobodi komuniciranja putem interneta, zahtijevajući da se u zemljama članicama Vijeća Evrope izrade ili dopune zakoni iz ovog područja i omoguće slobodu komuniciranja.

Iz ove deklaracije posebno se izdvaja princip 5, u kojem se kaže da pružanje usluga putem interneta ne treba biti predmetom šema posebnog ovlaštenja samo na osnovu sredstava transmisije koji se koriste. Zemlje članice trebaju tražiti mjere za promociju pluralističke ponude usluga putem interneta, koje će zadovoljiti različite potrebe korisnika i socijalnih grupa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 24 stranica
  • Medijska regulativa Prof.dr. Amila Šljivo Grbo
  • Školska godina: Prof.dr. Amila Šljivo Grbo
  • Skripte, Žurnalistika
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU Fakultet političkih nauka  

Više u Skripte

Više u Žurnalistika

Komentari