Odlomak

Međunarodno kretanje kapitala jedan je od najatraktivnijih oblika međunarodne saradnje među  kompanijama. Globalizacija se može  primenjivati tek ako dođe do promene poslovnog razmišljanja i ako  postoje firme  spremne da prihvate  rizik koji ona sa sobom nosi.  Tržište je pritom samo temelj za postojanje globalne konkurencije, odnosno izravne konkurencije  firmi  na svim tržištima bez promena  na proizvodu ili usluzi i bez prilagođavanja lokalnim zahtevima. Moj seminarski rad sadrži obradu i razjašnjavanje zadate teme, činilaca međunarodnog kretanja kapitala, zajednoi sa osvrtom na par primera, sa posebnim osvrtom na direktne inostrane investicije, koje predstavljaju glavni oblik međunarodnog kretanja kapitala.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Medjunarodne finansije -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Priština,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari