Odlomak

Tokom učestvovanja u saobraćaju, osim toga što su dužni da poštuju pravila i propise, vozači motornih vozila moraju imati odgovarajući međusobni odnos prema drugim kategorijama učesnika u saobraćaju. Od vozača se posebno zahtjeva da ima odgovarajući prag tolerancije i da primjenjuju principe civilizovanosti prema drugim učesnicima, posebno prema ranjivim kategorijama učesnika u saobraćaju. Jedna od najznačajnijih osobina svakog učesnika u saobraćaju jeste njegova dosljednost i istrajnost u poštovanju saobraćajnih propisa i pravila. Budući da lice koje učestvuje u saobraćaju može da bude pješak, vozač motornog vozila, biciklista i sl., poželjno je da to lice, bez obzira na to u kom je svojstvu, uvijek poštuje propise i pravila i da se etično ponaša za vrijeme učestvovanja u saobraćaju.
Veoma je značajno da u procesu obuke za polaganje vozačkog ispita svi budući vozači razumiju osnovne relacije koje se javljaju između učesnika u saobraćaju. Na taj način će budući vozači znati kako da reaguju u pojedinim saobraćajnim situacijama, kako da izbjegnu eventualne konflikte i sukobe, kako da preuzimaju odgovarajuće postupke kojima će pomoći drugim učesnicima u saobraćaju i davati pozitivan primjer. Radi unapređenja međusobnih odnosa između učesnika u saobraćaju, stručnjaci savjetuju sljedeće:
– Povećanje koncentracije,
– Smanjenje napetosti,
– Povećanje strpljenja,
– Smanjenje straha i strepnje,
– Optimizaciju nivoa očekivanja od drugih učesnika u saobraćaju,
– Preduzimanje minimalnog nivoa upozoravanja drugih učesnika u saobraćaju i
– Promovisanje pozitivnih stavova u bezbjednsti saobraćaja.
Strpljenje je važna osobina svakog savjesnog vozača. Ona se može poistovjetiti s čuvenom poslovicom „strpljen – spašen“. Vozač koji posjeduje veće strpljenje, ima manje šanse da uđe u konfliktne situacije s drugim učesnicima, a samim tim je manje izložen riziku od nastanka saobraćajne nesreće i mogućih posljedica. Stariji i iskusniji vozači posjeduju veće strpljenje u odnosu na mlade vozače. Kod vozača je često prisutan strah zbog ubrzanog odvijanja saobraćaja, mogučeg nastanka saobraćajne nezgode, iznenadnih saobraćajnih situacija prilikom kretanja na nepoznatim dionicima puta i dr. Straha i strepnji nema kada se vozač kreće ustaljenim dijelom puta, kada je siguran u tehničku ispravnost svog motornog vozila, kada ima dovoljno vremena da stigne do željene destinacije i kada nema ugrožavanja njegove definisane putanje kretanja u određenom vremenskom okviru. Korištenje uređaja za svjetlosnu i zvučno upozorenje treba da bude minimalno i samo onda kada je neophodno.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 23 stranica
  • Edukacija u saobraćaju -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Bosna i Hercegovina,  Travnik,  Internacionalni Univerzitet Travnik  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari