Odlomak

MEĐUNARODNA TRGOVINSKAARBITRAŽA
Međunarodna trgovinska arbitraža privlači sve veću pažnju zbog
svoje aktuelnosti i narastajuće popularnosti. Stranke se češće odlučuju
da spor povere na rešavanje arbitraži gde se predmet raspravlja pred
nezavisnim arbitrima koje same imenuju, u postupku i po pravilima koje
slobodno određuju.
Ugovaranjem međunarodne trgovinske arbiraže i određivanjem
jednog posebnog i celovitog mehanizma za rešavanje spora, izbegavaju
se nesigurnosti koje se javljaju u međunarodnim sudskim postupcima,
od kojih su posebno nepoželjne dugo trajanje postupka, moguće vođenje
paralelnih postupaka u različitim državama, rasprava o merodavnom
pravu i dr. Prednost arbitraže u odnosu na suđenje pred državnim
sudom je i u tome što se, zahvaljujući široko prihvaćenim međunarodnim
izvorima prava, odluke međunarodnih arbitraža često lakše prinudno
izvršavaju u inostranstvu nego odluke nacioinalnih sudova.
Imajući u vidu da je reč o, pretežno, međunarodnim institucijama
koje primenom međunarodnih pravila sa zapaženim uspehom obezbeđuju
pošteno, neutralno, stručno, postojano i efikasno sredstvo za rešavanje
teških međunarodnih sporova, bavljenje njima je od velikog značaja za
pravnu teoriju i praksu.
Ključne reči: međunarodna trgovinska arbitraža; mehanizam za
rešavanje sporova; međunarodna pravila

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari