Odlomak

1. Ako se devizni kurs australijskog dolara (AUD) i američkog dolara (USD), tj. AUD/USD promenio sa 1,60 na 1,50 (1 USD = 1,50AUD), onda je:

a. AUD apresirao i za Australijance je roba iz SAD postala jeftinija
b. AUD apresirao i za Australijance roba iz SAD postaje skuplja
c. AUD je depresirao i za Australijance roba iz SAD postaje skuplja
d. AUD je depresirao i za Australijance roba iz SAD postaje jeftinija

ODGOVOR: (a) Pošto se broj AUD potreban da se kupi USD smanjio sa 1,60 na 1,50, AUD je apresirao u odnosu na USD i stoga će Australijanci potrošiti manje AUD da kupe robu iz SAD.

 

 

2. U poslednjih 6 godina, devizni krus između švajcarskog franka (CHF) i USD se promenio sa 1 USD = 1,20 CHF na 1 USD = 1,60 CHF. Da li se slažete sa konstatacijom da je u ovom periodu roba iz Švajcarske postala jeftinija za kupce iz SAD?

ODGOVOR: Vrednost USD u CHF je porasla sa 1,20 na 1,60 i na taj način je USD apresirao u odnosu na CHF i iznos USD koji je potreban Amerikancima da kupe robu u Švajcarskoj se smanjio – stoga, tvrdnja je tačna.

 

 

3. Grupa zemalja donosi odluku da uvede zajedničku valutu. Šta mislite da će se desiti, bazirano na relativnom paritetu kupovne moći, sa stopama inflacije po uvođenju zajedničke valute?

ODGOVOR: Uvođenje zajedničke valute za grupu zemalja bi trebalo da rezultira konvergencijom (ujednačavanjem) stopa inflacije među ovim zemljama, ako relativni paritet kupovne moći deluje između zemalja po uvođenju zajedničke valute.

 

 

 

4. Očekuje se da će inflacija u SAD biti sledeće godine 4%, a u Švedskoj 9%, a naredne godine u SAD 6% i Švedskoj 7%. Sadašnji spot kurs je 1 SKR (švedska kruna) = 0,1050 USD. Bazirano na paritetu kupovne moći, koji bi spot devizni kurs za SKR u odnosu na USD trebalo očekivati za dve godine:

a. 0,1111 USD
b. 0,1024 USD
c. 0,0992 USD
d. 0,1074 USD

ODGOVOR: Tačan odgovor je (c).  Ako je sada 1 SKR = 0,1050 USD, kurs za godinu dana bi trebalo da bude: USD = 0,1050 x 1+0,04/1+0,09 = 0,1050 x 0,95412 = 0,1001826 USD
SKR
Za dve godine kurs bi trebalo da bude:
USD = 1+0,06/1+0,07 = 0,1001826 x 0,99065 = 0,992463SKR

 

 

5. Sadašnji spot kurs CHF prema USD je CHF1,60/USD (1 USD = 1,60 CHF). Očekuje se da će inflacija u Švajcarskoj biti u sledećoj godini 2%, a u SAD 5%. Prema paritetu kupovne moći, kakva je očekivana spot vrednost deviznog kursa CHF u odnosu na USD za godinu dana od sada?

ODGOVOR: Bazirano na relativnom paritetu kupovne moći:
S1 = 1 + I Švajcarska
S0 1 + I SAD
gde je S1 očekivani devizni kurs CHF/USD za godinu dana od danas, S0 je tekući devizni kurs CHF/USD a I Švajcarska i I SAD su očekivane godišnje stope inflacije u Švajcarskoj i SAD respektivno. Na bazi toga:
S1 = 1 + 0,02
1,60 1 + 0,05
S1 = 1,60 (1,02/1,05) = 1,55
Znači, na bazi pariteta kupovne moći, kurs bi za godinu dana trebalo da bude 1 USD = 1,55 CHF.

 

 

6. Multinacionalno preduzeće iz Japana ima svoje preduzeće – afilijaciju u Nemačkoj, koja godišnje doznačava iznos od 20 miliona evra u Japan. Ako EUR ___________ naspram JPY, iznos sredstava koja se doznačavaju matičnom preduzeću ___________. Ponuđeni odgovori:

a. Apresira; smanjuje se
b. Depresira; ostaje nepromenjen je
c. Apresira; nepromenjen je
d. Depresira; smanjuje se

ODGOVOR: (d)

 

 

7. Primetili ste da se devizni kurs između tajlandskog bata i USD značajno promenio. Devizni kurs bata u odnosu na USD se promenio sa 25 na 30 (1 USD = 25, odnosno 30 tajlandskih bata). Pitanja:

a. Da li je tajlandski bat apresirao ili depresirao u odnosu na USD? Za koji procenat?
b. Za koji procenat se vrednost USD promenila u odnosu na tajlandski bat?

ODGOVOR:
a. 1 bat je bio vredan 1/25 USD ranije, ili 0,04 USD. Sada je vredan 1/30 USD ili 0,0333 Usd. Stoga, bat je depresirao u odnosu na USD. Procentualna promena u USD vrednosti bata je ((0,0333 – 0,04)/0,04) x 100% = -16,67%.
b. 1 USD je bio ranije vredan 25 bata, a sada je vredan 30 bata. Procentualna promena u vrednosti USD je ((30-25)/25 x 100%) = 20,0%.

 

 

 
1. Dobijene su telefonom kotacije japanskog jena (JPY) i američkog dolara (USD) za spot devizni kurs (JPY/USD) od tri banke: banka A 121,15-121,25, banka B 121,30-121,35, banka C 121,15-121,35.
Pitanja: Šta ove kotacije znače? Da li postoji mogućnost za deviznu arbitražu?

ODGOVOR:
Postoji mogućnost za deviznu arbitražu. Može se kupiti 1 USD od banke A za 121,25 JPY i prodati 1 USD banci B za 121,30 JPY, što predstavlja profit od 0,05 JPY za 1 USD. Ovo je praktično arbitraža bez rizika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari