Odlomak

 

U decenijama poslije Drugog svjetskog rata kapital se kreće između zemalja koje su na približno istom nivou razvijenosti, koje su podjednako opskrbljene kapitalom i u kojima je profitna stopa približno jednaka (zemlje Zapadne Evrope, SAD i Japan). Razvijaju se multinacionalne kompanije koje u zemljama u razvoju pribavljaju sirovine i koriste jeftinu radnu snagu, a u razvijenim zemljama osamostaljuju i kompletiraju proizvodni proces, šire tržište i koriste prednosti ekonomije obima. Da bi se obnovila ratom razorena svjetska privreda, u drugoj polovini 20. vijeka osnovane su finansijske organizacije čiji je zadatak da obezbijede nedostajući kapital za efikasno funkconisanje sve razvijenijih finansijskih tržišta, na kojima su učešće uzimale države i privatni pojedinci.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese