Odlomak

MEHANIKA

1.Sta je kruto telo u mehanici?
Kruto telo predstavlja idealno cvrsto telo koje ne menja svoj oblik I svoju zapreminu iako je izlozeno dejstvu raznih sila. Prema obliku kruta tela se mogu predstaviti I izucavati kao materijalna tacka, kruti stap ili materijalna linija, kruta ploca ili materijalna ravan I kruto telo.

2.Sta je ravnoteza tela izlozenog dejstvu sila?
Ravnoteza tela znaci da dato telo miruje u odnosu na Zemlju. Takvu ravnotezu imaju svi gradjevinski objekti, jer su postavljeni na tlo tj na deo Zemljine kore (litosfere).

3.Sta je vezano telo?
Vezano telo je telo kod kojeg su sprecene mogucnosti slobodnog pomeranje, tako sto ga druga tela sprecavaju da se pomera.

4.Sta je veza ili osonac tela?
Veza je prepreka (stapovi, zglobovi, lezista, itd.) koja ogranicava slobodu pomeranja tela.

5.Definisati aktivne sile?
Aktivna ili dinamicka sila je sila koja moze da izazove kretanje tela. To su sila Zemljine teze, sila pritiska vode,sila pritiska vetra, sila pokretanje ili sila kretanja vozila, itd.

6.Definisati pasivne (reaktivne) sile?
Pasivna sila ili otpor je sila koja sprecava kretanje tela ili se protivi kretanju tela. Pasivne sile ne mogu izazvati kretanje tela. Ona je posledica dejstva aktivnih sila . Pasivne sile su reakcije veza, otpori oslonaca, sile trenja, itd.

7.Objasniti koje su to spoljasnje sile?
Spoljasnja sila je sila koja deluje na telo od strane drugih tela.

8.Objasniti sta su unutrasnje sile?
Unutrasnja sila je sila koja dejstvuje izmedju pojedinih cestica ili izmedju delova istog tela.

9.Sta je kolinearna sila?
Su sile koje imaju isti pravac odnosno sile koje dejstvuju na istoj napadnoj liniji.

10.Definisati koncentrisanu silu?
Koncentrisane ili usredsredjene sila napadaju jednu tacku tela.

11.Definisati raspodeljenu (podeljenu) silu?
Podeljene sile napadaju sve tacke odredjene linije ili povrsine tela.

12.Sta je velicina sile?
Predstavlja njenu jacinu, a odredjuje se uporedjivanjem sa silom od jednog njutna koja je usvojena za jedinicu sile.

13Definisati pravac sile?
Pravac sile predstavlja pravu liniju duz koje sila dejstvuje, pa ga nazivamo i napadna linija sile.

14.Definisati smer sile?
Smer sile predstavlja usmerenost dejstva sile duz napadne linije.

15.Sta je napadna tacka sile?
Je ona tacka datog tela u kojoj se prenosi dejstvo sile na telo.

16.Sta je sistem sila?
Sistem sila je skup vise sila koje istovremeno dejstvuju na telo.

17.Sta je ekvivalentan sistem sila?
Ekvivalentan sistem sila je sistem sila koji moze zameniti drugi (dati) sistem sila, a da se pri tome ne promeni stanje mirovanja ili stanje kretanja datog tela.

18.Sta predstavlja rezultanta sistema sila?
Rezultanta sistema sila je jedna jedina sila koja je ekvivalentna tom sistemu sila.

19.Objasniti sta je uravnotezavajuca sila?
Uravnotezavajuca sila je sila koja koja ima isti pravac i istu velicinu kao i rezultanta, ali joj je smer suprotan od smera rezultante.

20.Objasniti postupak slaganja sila?
Slaganje sila je postupak kojim odredjujemo rezultantu nekog sistema.

21.Objasniti postupak razlaganja sile?
Razlaganje sila je postupak kojim odredjujemo komponente jedne date sile.

22.Sta je moment sile za tacku?
Vektrska velicina pomocu koje odredjujemo obrtno dejstvo proizvoljne sile.

23.Sta je moment sile za osu?
Moment sile za osu je skalarna velicina koja predstavlja meru obrtnog dejstva sile za tu osu. Moze se dobiti projektovanjem na osu vektora momenta sile.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Više u Skripte

Komentari