Odlomak

„Menadžment je vještina obavljanja posla preko drugih ljudi.“ Mary Parker Follett1
Menadžment kao naučna disciplina je počeo da se izučava 1911.godine, a kod nas tek 1990.godine. Pod menadžmentom se najčešće podrazumeva, prema J.Stoner-u, proces planiranja, organizovanja vođenja i kontrole rada članova organizacije i korištenja svih raspoloživih resursa u postizanju ciljeva organizacije2. Menadžment je proces odlučivanja o ciljevima organizacionog sistema i načina njegovog ostvarenja, proces rada sa ljudima uz uključivanje ostalih organizacionih resursa.
U uslovima kada je kompleksnost poslovanja sve veća I sa tendencijom njenog daljeg porasta, potrebno je pronaći takve pristupe poslovanju koji će na adekvatan način odgovoriti novonastalim promjenama. Oni bi trebalo da se na relativno jednostavan način implementiraju u postojeće poslovanje i da istovremeno obezbjede dobre rezultate u budućem periodu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Uslužni menadžment Doc. dr. Milo Lučić
  • Školska godina: Doc. dr. Milo Lučić
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Crna Gora,  Herceg Novi,  Fakultet za menadžment u Herceg Novom  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari