Odlomak

Uvod
Menadžment logistike jeste dio sistema “integralne održavanja i podrške”, gdje se logističke operacije definišu, integrišu u organizacije i  menadžeri traže što bolja rješenja sa aspekta logističkih problema.
Menadžment logistike obuhvata:

  1. Menadžment integrisane logistike
  2. Integrisana logistička usluga i kvalitet usluga
  3. Informacioni sistem IL
  4. Integrisana logistika – organizacija

Menadžment integrisane logistike – opisuje integraciju upravljanja logističkim aktivnostima, koncept dodatne vrijednosti integrisane logistike i integrisani logistički interfejs u preduzeću. Integrisana logistička usluga i kvalitet usluga – opisani su ciklus isporuke (od porudžbenice do otpreme), kanali distribucije (logistički i transakcioni). Informacioni sistem IL – opisuje osnove ISIL(informacioni sistem integrisane logistike),  EDI (ElectronicDataInterchange) i integrisana logistika i e-trgovinu (elektronsku trgovinu). Integrisana logistika – organizacija – prikazuje pet  logičnih stupnjeva strukturne organizacije IL, integrisano logističko upravljanje i uticajne faktore na projektovanje organizacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari