Odlomak

UVOD

Menadžment je proces planiranja, organizovanja i kontrolisanog rada ljudi u datim uslovima radi postizanja ciljeva.

Naučna dostignuća u domenu biomedicinskih nauka uslovila su usavršavanje organizacije unutar zdravstvenog sistema, sa ciljem usmeravanja procesa u zdravstvu sa efikasnijim korišćenjem potencijala ljudi i resursa. Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite stanovništva obeležava procedure pomoću kojih se zahtevi za zdravljem ispunjavaju pružanjem specifičnih usluga zdravstvene nege korisnicima.

Pojam menadžmenta u zdravstvenoj zaštiti – domu zdravlja, mora se posmatrati kao upravljački proces koji je orjentisan na međuljudske odnose, komunikaciju i ponašanje u zdravstvenoj ustanovi.

Za razliku od tradicionalnog upravljanja organizacionim sistemima, za koji je bio karakterističan analitički pristup i interdisciplinarno rešavanje poslovnih problema, savremeni menadžment zdravstvene ustanove se odlikuje sintetičkim pristupom i transdisciplinarnim rešavanjem poslovnih problema.

Putevi saznanja i sticanje uverenja o nečemu, posebno ako su u pitanju sistemi kao što su zdravstvene ustanove i ljudske organizacije uopšte, nisu definitivno određeni i razlikuju se s obzirom na društveno-političko uređenje države, te nivo ekonomskog razvoja i socijalne brige u regionu. Stoga postoje brojni alternativni i čak rivalski pristupi istraživanju ponašanja i upravljanja zdravstvenim organizacijama.

Zdravstveni sistem bi mogao da se definiše kao deo opšteg društvenog sistema, odnosno jedan od njegovih podsistema, čiji je glavni zadatak unapređenje i očuvanje zdravlja. Sa opštim društvenim razvojem, jača i razvoj zdravstvenog sistema i njegovog značaja i uloge u opštem razvoju.

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Organizaciono ponašanje -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Ekonomski fakultet   Beograd

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari