Odlomak

UVOD

Reč Menadžment potiče od engleske reči management koja vodi koren od francusko-engleske reči ménage što u izvornom značenju ima smisao – biti sposoban (kadar) učiniti nešto, upravljati nečim, u smislu vođenja domaćinstva, te je najbolje prevesti kao upravljanje ili rukovođenje.
Menadžment svakako nije pojam koji se pojavio u novije vreme ( razvoj pojma menadžment vezuje se za 17 i 18 vek), mada je u novije vreme veoma dobio na značaju razvojem privrednih subjekata a zahvaljujući potrebi da se „uvede red“ u njihovo poslovanje zarad povećanja produktivnosti i maksimizacije dobiti. Naime, menadžment bi trebalo shvatiti kao proces koji objedinjuje niz funkcija/faza koje kao takve egzistiraju u jednoj organizaciji od početka do kraja proizvodnog ciklusa i to:

1. Fazu planiranja

Kao funkcija menadžmenta, planiranje uključuje definisanje ciljeva i načina uz utvrđivanje potrebnih sredstava za njihovo ostvarivanje. Kao polazna funkcija menadžmenta, proces planiranja se može posmatrati na osnovu sledećih faza:

1. definisanje ciljeva (na svim nivoima preduzeća),
2. procena realne pozicije preduzeća u internom i eksternom okruženju,
3. prognoziranje kretanja u budućnosti,
4. definisanje metodologije izrade i sama izrada planova,
5. sprovođenje planova uz ostvarivanje rezultata poslovanja u skladu sa planiranim veličinama.

Planiranje je povezano sa ostalim menadžerskim funkcijama, a posebno sa funkcijom kontrole. Bilo kakav pokušaj kontrole bez plana besmislen je i nerealan kao i obrnuto.

2. Fazu organizovanja
Da bi se planirani ciljevi kompanije ostvarili, potrebno je odrediti uloge koje će pojedini delovi ili članovi organizacije obavljati – što predstavlja zadatak funkcije organizovanja. Ona delegira poslove, aktivnosti i uloge pojedinim organizacionim jedinicama, menadžerima i zaposlenima i obezbeđuje njihovu koordinaciju u procesu poslovanja. Osnovni zadatak funkcije organizovanja jeste „određivanje uloga ljudima koji rade zajedno“, odnosno uspostavljanje odgovarajuće strukture uloga za zaposlene u organizaciji.

3. Fazu vođenja
Vođenje predstavlja stalnu funkciju i „najvažniji aspekt“ menadžmenta.
Voditi znači uticati na ljude kako bi doprineli uspehu organizacije i grupnim ciljevima. Za razliku od vođenja koje je vezano za menadžere, sve ostale funkcije menadžmenta se profesionalno obavljaju, u odgovarajućim organizacionim jedinicama preduzeća.
Kao jedna od funkcija menadžmenta, vođenje obuhvata veći broj aktivnosti usmerenih na interakciju između menadžera i saradnika. Suština vođenja je sposobnost vođe da utiče na ljude (saradnike), kako bi oni svojim radom i akcijama doprineli ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese