Odlomak

Statistika se kao nauka deli na više posebnih statističkih disciplina. Statistička teorija, metodologija i praksa naročito se proširila i razvila tokom 20. veka i to posebno u njegovoj drugoj polovini. Primena statistike našla je mesto u gotovo svim sferama ljudske aktivnosti. To je i razlog što se o statistici u savremenim uslovima govori sve više kao o naučnoj oblasti koju čini više samostalnih statističkih disciplina. Jedna od njih je i Ekonomska statistika. Ekonomska statistika, kao samostalna naučna disciplina, je jedna od najvažnijih oblasti primenjene statistike.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari