Odlomak

Vaterpolo je aciklična sportska igra koja se igra loptom i čija se takmičarska aktivnost odvija u vodi. Osim specifične sredine u kojoj se igra vaterpolo, karakteristike ove igre su i definisana pravila igre sa jasno ograničenim prostorom i vremenom u kome se igra odvija, specifične vaterpolo tehnike, velika preciznost u promenljivim uslovima kretanja i relativno ograničena prostorna preglednost igre. Vaterpolo se odlikuje raznovrsnošću i nepredvidivošću situacija igre u kojima igrači podnose napore promenljivog intenziteta uz učestalu promenu pravca kretanja, položaja tela i pozicije igranja. Sve navedene specifičnosti vaterpola utiču da rezultati vaterpolo utakmica budu nepredvidivi. Trenažni proces u vaterpolu kao i u drugim sportskim igrama ima najveću ulogu u dostizanju vrhunskih sportskih postignuća.

Sastavni deo trenažnog i takmičarskog procesa čini organizacija koja predstavlja osnovu za mogući kvalitetan trenažni rad i takmičarski rezultat. Organizacija nije sama po sebi cilj, već je to jedna od opštih sportskih strategija dolaženja do postavljenog cilja. Ciljevi u sportskih igrama su različiti i pre svega zavise od uzrasta takmičara. U mlađim kategorijama osnovni cilj u radu sa decom je razvoj bio-psiho-socijalno zdravih ličnosti. Sportski cilj je perspektivnog karaktera, treba stvoriti preduslove za dobijanje što većeg broja kvalitetnih seniorskih sportista. Postizanje rezultata je u drugom planu i sistem pripreme seniora se ne sme primenjivati u radu sa mladim sportistima. U pogledu taktike izuzetno je važno da se u radu sa mladima pravilno izgradi temelj taktičke pripreme jer je to jedan od osnovnih uslova za vrhunska postignuća. U seniorskom uzrastu organizacija trenažnog rada se ocenjuje na takmičenju a pravo merilo uspešnosti određene sportske organizacije je ostvareni rezultat.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari